Første netværksmøde, 24. jan. 17

Erhvervsgymnasierne Grindsted lagde hus til projektets første netværksmøde for undervisere fra projektets 6 erhvervsgymnasier.

En gensidig præsentation afdækkede skolernes potentialer, behov og ambitioner for fremtiden.

Dernæst blev der de første idéer genereret for kommende undervisningsforløb, hvor programmering vil spille en central rolle:

  • På HTX / HHX i de nye it-fag, og også sammen med virksomheder og fritidsorganisationer  – læs mere
  • I samspil med folkeskolernes udskolingsklasser, enten på folkeskolen eller forlagt til gymnasiet – læs mere

En række spørgsmål skal drøftes i de lokale sammenhænge, så som:

  • Hvilke omfang skal vores forskellige forløb have?
  • Hvordan definerer og afgrænser vi programmering på de forskellige niveauer, som eleverne vil have?
  • Hvilke didaktiske modeller vil vi benytte i samspil mellem skoletyperne, hvis vi sammenlagt vil opnå en læringsmålsprogression for programmering?
  • Hvilke typer virksomheder vil vi involvere, fx store, små, lokale, regionale, private, offentlige, rene it-virksomheder, produktionsvirksomheder med it-afdelinger?