post

Implementering & fremtiden

21. maj 2019, kl. 12.00 – 15.00, Kolding, lukket arrangement: crossingIT afholder sin afsluttende workshop for projektets undervisere. Arrangementet foregår på Syddansk Universitet, afd. Kolding.

Formål

Formålet med workshoppen er at sikre undervisernetværket en fortsat udveksling hinsides projektets afslutning. Udvekslingen skal fortsat omhandle de fagligt relevante emner, som har været i fokus i løbet af crossingIT. Det fælles faglige ståsted er blevet kvalitetssikret og sammenfattet af Gunver Majgaard, Syddansk Universitet. I løbet af workshoppen vil forskeren gå i detaljer med modellen i forhold til undervisernes produktioner.

Program

12.00 – 12.30   Fælles frokost (husk at krydse af i tilmeldingen!)

12.30 – 14.00   En didaktisk belysning af projektets digitale produktioner v/ Gunver Majgaard, SDU

14.00 – 15.00   crossingIT netværket i fremtiden*

Forberedelse og tilmelding

Se intern side  for oplæg til videreførelse af netværk.

Tilmelding via online skema, senest d. 13. maj 2019. Adgangskode til forberedelse og tilmeldingsskema er fremsendt via mail.

Adresse: Syddansk Universitet, Kolding
Universitetsparken 1, 6000 Kolding – lokale K 31.45
Vejviser: https://www.sdu.dk/da/service/vejviser/kolding

post

“I koder” – slutevent, 24. april 19, Tønder

crossingIT nærmer sig sin afslutning. Netværksprojektet på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark har storproduceret. Nu vil vi gerne dele vores metoder og vores erfaringer med omverdenen!
Underviserne har bragt programmering i en faglig sammenhæng i uddannelseskæden fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. I de 30+ undervisningsforløb indgår også virksomheder med deres viden og cases. Det er blevet til stærke lokale netværk.
Formålet var og er stadig, at flere unge skal orientere sig mod en it-rettet scienceuddannelse. Vejen dertil fører over en øget interesse i kodning og programmering, knyttet tæt op mod Digital Dannelse og formålet med de digitale teknologier.

Program

09.30 – 10.00      Morgenkaffe & registrering

10.00 – 10.30      Check-in & overblik, auditorium Sieverding
Hvor langt er vi kommet, og hvad kan erfaringerne fra crossingIT byde på v/ Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, projektkonsulent crossingIT & Palle Guldbrandsen, uddannelseschef Det Blå Gymnasium Tønder

10.30 – 11:00      “Undervisning i koder”: En samlet didaktik & “stjerneforløb”
v/ Lektor Gunver Majgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning
Tak til Teknologipagten for supplerende støtte til en dybdeevaluering, som SDU forestår: Undervisernes erfaringer og validering af undervisningsforløbene. En publikation er på vej og forventes offentliggjort på eventen.

11.15 – 12.15      “Den store TECH revolution” om big data og udviklingen i Kina  v/ Christina Boutrup, kendt fra bogudgivelsen med samme titel (sept. 2018)

12.15 – 13.00      Frokost med tapas & boblevand på Campus

13.00 – 14.00      Undervisere og elever flasher deres koder, i to runder á 4 parallelle workshops

Runde 1)

 1. Spilprogrammering som storevent med 225+ elever på tværs i uddannelseskæden og dommervirksomheder v/ Svendborg HHX
 2. [Udgår pga. sygdom: Fra bybillede til vektorgrafik, i uddannelseskæden og med virksomhed v/ Det Blå Gymnasium Tønder; erstattes med:] “Programmering i fagene” v/ elever fra Tønder HTX, 3. g
 3. Praksisrettet matematik med micro:bits for 10. klasser og med HHX-elever v/ Det Blå Gymnasium Haderslev
 4. Droner, Lego Mindstorm & etik i brobygning for 8. klasser v/ Svendborg HTX

Runde 2)

 1. Programmering for hele udskolingen med lektionsbidder, leveret fra HHX og HTX v/ Erhvervsgymnasiet Grindsted
 2. 21st Century Skills og digitale produktioner ved hjælp af Designcirklen v/ Campus Vejle
 3. App- og spilprogrammering som blokdag for 100+ HHX elever ad gangen og virksomhedsbidrag v/ Det Blå Gymnasium Sønderborg
 4. Digital Dannelse – sociale medier, influencers, fake news v/ Campus Vejle

14.00 – 14.30      Velfortjent kaffe & kage, de næste skridt & tak for denne gang!

Tilmelding

Tilmelding via online skema senest d. 15. april 2019.

Praktisk information

Deltagelse og forplejning på arrangementet af gratis.

Adresse: Campus Tønder Handelsskole og -Gymnasium, Martin Hammerichsvej 3, Tønder

Materialer og deltagerliste, se her. Adgangskode uddeles på arrangementet.

Ved spørgsmål, kontakt gerne projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, t 2627 1005.

Opsamling & nyt: velfærdsteknologier

Der er så rigeligt at samle op og konkludere på i crossingIT! Den foreløbige optælling pr. jan. 2019 lyder på 30 undervisningsforløb med programmering og digital dannelse tilsammen i de 7 kommuner. Oversigten består af en overbevisende blanding af korte intensive introduktions- eller afprøvningsforløb helt hen til voluminøse, tværfaglige forløb med eventeffekter og op til flere hundrede elever. En konservativ opsummering over de seneste 2 år viser følgende tal:

Campus Vejle, januar 2019: 8. kl. elever fremstiller video om brug af de sociale medier

 • > 500 involverede gymnasieelever
 • > 1.500 involverede  folkeskoleelever
 • ca. 25 it-gymnasieundervisere
 • ca. 35 almene gymnasieundervisere
 • ca. 70 folkeskolelærere
 • ca. 50 virksomheder og andre eksterne organisationer

En dybdeevaluering tager nu fat på undervisernes erfaringer med at tilrettelægge og gennemføre forløb, når de foregår på forskellig vis – se projektets arbejdsmodel for det. Der afholdes aktuelt 6 lokale fokusgruppeinterviews, baseret på resultater fra en fænomenologisk workshop. En forsker fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Syddansk Universit sikrer kvaliteten af undersøgelsen, følger op på resultaterne og validerer slutteligt et repræsentativt udvalg af forløbene. Resultaterne publiceres ultimo forår 2019.

Nyt input: Velfærdsteknologier

Kodning og programmering er nu relevant på stort set alle fagområder. I løbet af crossingIT har it-underviserne udvekslet løbende, delt erfaringer og metoder, samt forholdt sig til input:

 • teknologier som er velegnede til undervisningsbrug, såsom micro:bits, små droner og spilprogrammering
 • industrielle robotteknologier, såsom hos Okholm i Tønder
 • teknologier til salg og marketing, såsom beacons
 • programmering af finansielle systemer
 • sikkerhed på forskellig vis, heriblandt med TOR browseren
 • kunstigt liv, med forskerbidrag fra Syddansk Universitet
 • og i høj grad digital dannelse, bl. a. med oplæg fra Danske Erhvervsskoler

Et aktuelt oplæg fra Sønderborg Kommune har inspireret underviserne, omhandlende implementering og brug af velfærdsteknologier på plejesektoren og i psykiatrien, såsom med sælen PARO og andre “pattedyr”.

 

post

NYE FORLØB vinter 2018/19

crossingITs arkiver bugner med information om nye lokale undervisningsforløb. I alle hjørner af projektet samarbejdes og arbejdes med at lære elever at kode og programmere. Mere udførlige beskrivelser er delvist allerede publiceret. Her de mest aktuelle flashs:

Haderslev: HHX har veloverstået en brobygning for 10. klasses elever. Her har man benyttet micro:bits for at knytte an på de unges læringsmål fra matematikundervisningen i 10. klasse. Nu giver funktioner pludselig mening, når man oplever, at knapperne lyser på den ønskede måde, “blot” man indtaster formlen korrekt. Og de unge er positivt overraskede: “Det er nemmere og meget mere spændende end jeg troede.” Det hjælper måske også med en HHX-elev, som man kan trække på undervejs?!

Tønder: Programmering er en selvfølge i IT B for 3. g på HHX. Eleverne kommer i mål med de svære opgaver, selvom det stadig kan føles som “et helt andet sprog, man skal forstå og anvende”. Underviseren Kasper benytter en narrativ og dialogisk tilgang, når han introducerer til stoffet. Og ellers arbejder eleverne selvstændigt med at implementere hver deres ændringer af en hjemmeside, der er en simplificeret udgave fra den lokale festivalorganisation Hagges´ hjemmeside.

Sønderborg: Lige inden jul har IT underviseren Ida som enekvinde kørt et heldags forløb i spilprogrammering med de >100 elever fra 1. g. Hun benyttede julen som en smart anledning til, at eleverne kunne designe og programmere gruppevist hver deres julespil i App Lab. De afsluttende præsentationer indeholdt desuden flowchart og illustrerende poster og trailer. Læs mere, også om den afsluttende konkurrence og vinderprodukterne.

Vejle: I Vejle gik HHX samtidig igang med et større tre-i-et projekt i Spinderihallerne. Delprojekterne vil indgå i en tematisk udstilling om de sociale medier og et re-design af Spinderihallerne i 2020. HHX underviserne oplever, at det er læringsfremmende og motiverende, når it-projekter giver mening og har et større formål. I løbet af januar 2019 vil unge udskolingselever fra Kirkebakkeskolen fremvise deres medie- og designprodukter.

Grindsted: I Billund gik man systematisk til værks, da alle 7. , 8. og 9. klasser blev “udsat” for programmering. Det foregik henholdsvis med drone-, app-, hjemmeside- og musikprogrammering. Undervisere og HTX elever fra Grindsted Erhvervsgymnasiet instruerede de unge i de nye færdigheder i løbet af et par lektioner per klasse.  Der følges op på denne “vitaminindsprøjtning” i februar 2019 med 4 forskellige forløb i Digital Dannelse.

Svendborg: HHX Svendborg barsler aktuelt med deres anden iteration af et stort forløb, der foregår i uddannelseskæden fra flere folkeskoler til ungdomsuddannelse. 150 grundskoleelever lærer spilprogrammering, godt hjulpet af deres “mentorer”: 1. g´s HHX elever. Det hele afsluttes med præsentationer og bedømmelser udefra. Viceborgmesteren åbner seancen, og spilproducenten ThroughLine Games bidrager med ekspertise.

Varde: Her er HHX lige ved at gå igang med brobygning for 10. kl., hvor de unge skal lære at programmere i App Lab. Nogle 3. g´s elever fra HHX vil assistere og hjælpe de unge i denne “Hour of Code”.