post

Netværksmøde, 23. jan. 2019, Sønderborg

Evaluering: undervisernes erfaringer

Denne netværksdag vil have flere formål:

 1. Vi vil igen udveksle faglige erfaringer fra efterårets undervisningsforløb, samarbejdet med folkeskoler og virksomheder.
 2. Der vil igen være faglig inspiration udefra. Denne gang sætter vi fokus på velfærdsteknologier på plejeområdet. Den nye fagkonsulent Kathrine Madsen vil bidrage med perspektiver ang. digitalisering i uddannelserne.
 3. Vi påbegynder den kvalitative evaluering ved at sætte lup på undervisernes konklusioner på deres læringsproces i crossingIT.

Deltagerne er projektpartnerne i crossingIT. Netværksdagen er lukket for andre udefrakommende end dem, der er inviteret.

Program

09.30 – 10.00  Ankomst og morgenbrød

10.00 – 11.00  Til inspiration

 • crossingIT – Sidste nyt
 • Velfærdsteknologier, heriblandt robotsælen PARO i anvendelse v/ Ellen Langager Kristensen, Living Lab (Sønderborg Kommune)
 • De gymnasiale it-fag i digitaliseringskontekst v/ fagkonsulent Kathrine Madsen, Undervisningsministeriet

11.00 – 12.15  Efterårets undervisningsforløb* v/ projektgymnasierne

12.00 – 12.45  Frokost

12.45 – 14.00  Underviserevaluering v/ faciliteret af Jakob Lund, Campus Vejle: OBS denne del er lukket for ledere og eksterne gæster.

14.00 – 15.00  Projektets formidlingsevent 24. april: Idéer, ressourcer & plan

*Forberedelse

Forbered en kort præsentation på maks. 5 min., med vejledning til forberedelsen her. Log på med det samme log-on, der er sendt til jer vedr. tilmeldingsskemaet.

Praktisk

Online tilmelding senest d. 15. jan. 2019.

OBS Få din deltagelse godkendt hos din lokale projektleder.

Sted: Det Blå Gymnasium Sønderborg, Søndre Landevej 30, Sønderborg. Gå efter lokale 125, stueplan, efter kantineområdet, 3. dør på højre hånd.

Tak til Business College Syd for at lægge hus og rammer til!

post

Netværksdag 24. maj 18, Varde

Digital dannelse og Digitalt selvforsvar

´Digital dannelse´ har været i medierne og på den uddannelsespolitiske dagsorden i et godt stykke tid. Men der er behov for endnu mere at konkretisere, hvordan digital dannelse kan omsættes i de forskellige fag/tværfagligt, i skolemiljøet og i skolernes strategier.

Digital dannelse blev for nyligt meget aktuel og påtrængende, da mediegiganten Facebooks overvågning af brugernes personlige data blev offentligt kendt.  Eksperter mener, at Facebook kun er “toppen af isbjerget” og at “Facebooks problemer med Cambridge Analytica blegner totalt ved siden af alle de problemer, der nu truer onlinereklame generelt” (Information, 14-04-18). Næsten samtidigt tog en ny forordning mediespalterne. Kun eksperter kendte indtil for nyligt til persondataforordningen (GDPR), der træder i kraft i Danmark pr. 25. maj 2018. Beskyttelse af personlige data kommer til at spille en langt mere central rolle i Danmark (og i hele Europa) end hidtil. Se fx tjekliste fra IT-Branchen.

Det er dog ikke kun udbydere, platformsejere og databehandlere, der bærer et ansvar. I lyset af alt dette bliver begrebet ´Digitalt selvforsvar´ mere og mere relevant, se fx dataetik.  Flere og flere råber på kontrol over egne data, sikkerhed i datadagligdagen, blokeringsværktøjer og adfærdsændringer. Hvilke virkemidler kender vi, og hvordan kan vi selv bruge dem?

På netværksdagen vil vi forholde os til, hvad digital dannelse og digitalt selvforsvar betyder, når de unge skal lære at programmere.

Program

09.30 – 10.00  Ankomst og morgenbrød

10.00 – 12.00  Til inspiration

 • crossingIT – siden sidst
 • Digital dannelse v/ Anne Wieth Knudsen, specialkonsulent hos Danske Erhvervsskoler og -gymnasier
 • Digitalt selvforsvar v/ Mads Jurik*, sikkerheds- og softwarearkitekt hos Cryptomathic A/S
 • (eksempelforløb fra en af projektskolerne)

12.00 – 12.45  Frokost

12.45 – 14.00  Grupper

 1. Undervisere: Udveksling og idégenerering
 2. Projektledere: Foreløbige resultater, konklusioner, planlægning af efterårets aktiviteter

14.00 – 15.00  Deling og opsamling

*Mads Jurik er uddannet Ph.D. i kryptologi ved at have forsket i elektroniske valg. Han har tidligere arbejdet som software engineer med militær software og igennem de sidste 12 år været beskæftiget med banker- og regeringssoftware, heriblandt digitalt signatur, kreditkortløsninger og autentifikation. Som sikkerheds- og softwarearkitekt hos Cryptomathic A/S i Aarhus underviser Mads desuden og holder oplæg inden for hans faglige områder.  

Praktisk

Online tilmelding senest d. 27. april via dette link. Log-on er tilsendt i invitationen.

OBS Få din deltagelse godkendt hos din lokale projektleder.

Sted: Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Frisvadvej 70, 6800 Varde

Parkering: (coming up)

Tak til Det Blå Gymnasium Varde for at lægge hus og rammer til!

post

Idéudvikling af nye forløb: it & regnskabsprogrammer

Med økonomiske beregninger som nogle af de centrale elementer for en HHX-uddannelse, havde crossingIT sat regnskabsprogrammer på dagsorden for endnu en underviserworkshop i perlerækken.

Regnskabsprogrammer kan spille en betydelig rolle i organisationers beslutningsprocesser.  Det gælder fx i det offentlige, når kommunerne står foran deres årlige finansforhandlinger, som de har baseret på budgetlægning med forskellige scenarier i deres regnskabsprogram.

Et oplæg med en ekspert fra KMD gav de omkring 20 HHX-undervisere fra Vejle, Svendborg, Sønderborg, Varde, Haderslev og Tønder indsigt i nogle af de store moderne regnskabssystemer.

KMD-eksperten, der selv er kunderådgiver med en baggrund som programudvikler, skitserede også de it- og forretningsmæssige kompetencer, som ifølge erfaringer i KMD er relevante, når man skal tilpasse store regnskabsprogrammer til kundernes brug:

“Der er mindre behov for specifikke It kompetencer inhouse. Til gengæld er der et større behov for forretningsarkitekter og it arkitekter, der kan orkestrere den samlede portefølje.”

Inspirationen blev omsat til nye caseidéer på HHX. Caseidéerne vil kunne blive “downsized” til brug ved brobygning. Et eksempel, som et par af skolerne tænker på at gå videre med: Beregning af lønsomhed – på kort sigt og på lang sigt  – ved anskaffelse af robotter , når processer skal effektiviseres og besparelser skal foretages.  Udover økonomi og it vil også samfundsfag med fordel kunne komme i spil. 

post

Netværksmøde 12. dec. 17, Svendborg

crossingIT afholder sit næste regionale netværksmøde d. 12. dec. 2017 i Svendborg. Download program.

På programmet er oplæg om:

 • Robotteknologier i industrien og i undervisningen
 • Innovativ brug af digitale teknologier i detailhandlen og samspil mellem butikshandel og online handel
 • Robotcamp og konkurrence: koncept og beretning; samt droner i KomIt

Og selvfølgeligt vil der igen være udveksling og gensidig inspiration om de seneste nye undervisningsaktiviteter og fælles skitsering af kommende forløb.

Tilmelding her.

Udvekslingen foregår ikke i offentligt forum denne gang. Du er velkommen til at henvende dig, skulle du ikke være med i crossingIT, men har særlig interesse i at deltage.

Praktisk info

Adresse: Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Skovsbovej 43, 5700 Svendborg
Lokale: Mødet afholdes i lokale 334 a+b. Benyt INDGANG C – og gå ned ad trappen.
Parkering: Der er fri parkering ved skolen. Hvis det kniber med at finde en ledig P-plads, så er der også gratis parkering ved station Svendborg Vest, som ligger 300 meter længere henne ad Skovsbovej.

Deltagerliste og materialer fra dagen

Udvikling & inspiration (kun med logon)