post

Grindsted, Billund Kommune

Udover de fælles mål i crossingIT, har Erhvervsgymnasiet Grindsted  følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af projektet:

a) Erhvervsgymansiet har allerede et velfungerende samspil med flere folkeskoler og bidrager fx ved at udlåne it-underviser eller undervisere i astronomi, matematik etc. til inspiration i folkeskolen. crossingIT vil danne afprøve, om dette samspil kan udbygges og systematiseres yderligere, fx i form af valgfagskatalog el.lign.

b) Som følge af gymnasiereformen, skal der udvikles nye undervisningsforløb. crossingIT vil kvalificere de lokale udviklingsprocesser i al almindelighed, bl.a. med nye virksomhedscases, didaktiske overvejelser og læringsmålsprogression fra folkeskolen.

c) Billund Kommune har brug for at kunne tiltrække og holde på it-eksperter. Et stærkt netværk mellem it-undervisere på regionsniveau skal også styrke potentiel rekruttering og faglig udveksling til dette formål. Ikke mindst skal skolens it-ekspert også selv kunne trække på et kompetent forum af it-undervisere til egen faglig videreudvikling.

post

Haderslev

Udover de fælles mål i crossingIT, har Det Blå Gymnasium Haderslev følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af projektet:

a) Gymnasiet har udfordringer, som tilsvarer mange erhvervsgymnasiers udfordringer i regionen. Skolerne skal leve op til gymnasiereformens nye øgede krav til it og undervisning i it. Man har nyansat en it-underviser per august 2017, og der er brug for et fagligt stærkt netværk til at udveksle om fag- og metodeudvikling.

(yderligere info coming up)

post

Svendborg

Udover de fælles mål i crossingIT, har Svendborg Erhvervsskole lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af crossingIT. Af ressourcegrunde udfylder Svenborg et mindre engagement i crossingIT. Men også her har HHX og HTX stærkt brug for

  • at finde faglig inspiration for it-underviserne til undervisningsforløb med programmering
  • at udvikle et lokalt samarbejde med folkeskolerne om læringsmålsprogression
  • at deltage i netværk og miljøer, hvor digitalisering står højt oppe på dagsordenen