post

Tønder

Udover de fælles mål i crossingIT, har Det Blå Gymnasium Tønder følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af projektet:

a) Gymnasiet har behov for et tættere samspil med folkeskolerne. Man oplever dels, at de unge stadig ikke kender de muligheder, som et merkantilt gymnasium giver. Derudover har man brug for at kende de unges forudsætninger og præferencer for læring for at kunne lette starten på HHX.

b) Som følge af gymnasiereformen, skal der udvikles nye undervisningsforløb. crossingIT vil kvalificere udviklingsprocesserne i al almindelighed, bl.a. med didaktiske overvejelser og læringsmålsprogression fra folkeskolen.

c) Tønder som udkantsområde har særlig brug for at kunne tiltrække og holde på it-eksperter. Et stærkt netværk mellem it-undervisere på regionsniveau skal også styrke potentiel rekruttering og faglig udveksling til dette formål.

d) Det Blå Gymnasium Tønder befinder sig i en organisationsudvikling. crossingIT skubber til behovet for se på digitalisering af organisationen og i uddannelserne i denne sammenhæng.

Digitaliseringsstrategi

Maj 2017: Undervisere diskuterer sammen med det tekniske og administrative personale mulige indsatsområder for skolens digitaliseringsstrategi

crossingIT bidrager med inspiration i skolens proces for at udarbejde en digitaliseringsstrategi. Digitaliseringen vil påvirke hele organisationen og skolens samspil med samarbejdspartnerne.

Processen er påbegyndt i forskellige arbejdsgrupper, med særligt fokus på behov for kompetenceudvikling hos alle personalegrupper.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *