Kompetencer undervisere

Informationsteknologierne udvikler sig i rasende tempo. Tilsvarende må gymnasieundervisere løbende ajourføre deres viden, færdigheder og kompetencer. Det gælder især it-underviserne.

Men det gælder også undervisere i fx sprogfag, innovation, naturvidenskabelige fag, økonomi og marketing. Tværfaglig undervisning skal kunne fremme inddragelse af it. Kodning / programmering er ved at blive “den nye literacy”. Dermed skal alle undervisere være forberedte på at kunne tage imod den nye generation unge, der kommer med denne literacy.

Teknologiske færdigheder alene er ikke nok. Underviserne skal kunne omsætte den nye viden pædagogisk og didaktisk til undervisning. Overordnede modeller og metoder findes, men den daglige omsætning kræver ofte rum til udvikling og dialog med andre undervisere.

Endelig får digital dannelse en stigende betydning, for børn, unge og professionelle – allerede i uddannelserne. Skolerne må udfolde, formidle og omsætte digital dannelse i den daglige skolehverdag.

Sammenlagt er der behov for kompetenceudvikling:

  • I programmering hos it-undervisere
  • I kodning/programmering hos øvrige undervisere
  • I pædagogisk og didaktisk omsætning
  • Hos alle: teknologisk inspiration for anvendelse af de nyeste teknologier i praksis/erhvervslivet

I crossingIT vil de lokale behov blive kortlagt og tilsvarende kompetenceudvikling blive iværksat. Heri indgår akkrediterede kurser og uddannelser, relevante konferencer, udveksling/netværk underviserne imellem og besøg i virksomheder.