I undervisningen

Klassisk foregår undervisning på HTX / HHX / EUX i fagene og timerne på erhvervsgymnasierne. I crossingIT indgår desuden forsøg sammen med virksomheder, kulturinstitutioner og/eller frivilligorganisationer. Programmering indgår i bl.a. følgende fag:

  • Informatik
  • Kom-it (HTX)
  • Programmering (HTX)

Afhængigt af lokale forhold og præferencer, er (elementer af) programmering tværfagligt inddraget i merkantile fag, sprogfag, samfundsfag, innovation hhv. matematik.

Didaktik

Afslutningsvis er projektets forløb blevet dybdeevalueret v.hj.a. modellen ROBOdidaktik (marts 2019). Se her for sammendrag.

Mange af forløbene har taget udgangspunkt i metoden for Stepwise Improvement for it-produktioner. Ved de fleste produktioner kan selve processen med fordel brydes ned i enkeltelementer:

I starten med en høj grad af lærerstyrede elevarbejder med gennemprøvede eksempler og vejledninger. Dernæst skal eleverne gradvist kunne overtage processen med eget projekt:

  • dels gennem forbedring og løsning af konkrete delopgaver i deres projekt, med basis i de gennemprøvede eksempler
  • dels gennem arbejdet med at udvide kravspecifikationerne til enkeltelementer (udvide) og til den færdige produktion (omstrukturering)

Ved tværfaglige forløb indgår projektfaser, som giver mulighed for naturligt at indlægge forløbene. Her bør eleverne videst muligt selv få ansvar. Eleverne skal deltage i planlægning af faserne og selv have ansvar for udførelse af planen.

Undervisningsforløb i crossingIT

Alle forløb i crossingIT er bekrevet ud fra samme skabelon. Forløbene er gennemført i perioden forår 2017 – forår 2019. Forløbsbeskrivelser er publiceret i takt med, at forløbene er udviklet og gennemført.

Se samtlige forløb, der er udviklet i crossingIT. Enkelte forløb består af flere delprojekter. Heri indgår også forløb med undervisning / tutoring fra gymnasieelev til folkeskoleelev. Undervisningen med folkeskoleklasser er gennemført i udskolingen: (6.), 7.-9. kl. og 10. kl., med hovedvægt på 8. kl.