post

Lærer-lærer dialog skaber succes

29. sept. 2018: Efterårssæsonen i crossingIT er igen spækket med nye tiltag. Indtil de nye resultater kommer “på pointtavlen”, giver vi indsigt i flere gennemførte og evaluerede undervisningsforløb. Se her for detaljer og samlet oversigt over forløb.

  • Haderslev HHX og ´10. ved Kløften´ har i fællesskab gennemført et succesrigt forløb for 40 10. klasses elever. Nøglen er god dialog og grundig forberedelse lærerne imellem og på tværs af folkeskole og HHX. Man samarbejdede om at øge matematikforståelsen hos de unge ved at lade de unge afprøve grundlæggende programmeringsprincipper i praksis. Underviserne fra Kløften bidrog med værdifuldt input ang. sværhedsgrad, pædagogiske udfordringer og emnevalg.
    HHX underviserne benyttede micro:bits for at matche matematikkens kernestof. De unge fik fx arbejdet med en funktionsmaskine, der kan udregne f(x) for en given x værdi (lineære funktioner), et program der kan slå en terning og en rumfangsberegner.
    Matematik blev pludselig rigtig sjov (!), “når man skal arbejde med flere forskellige teknologier” (elevevaluering).
  • Campus Vejle har sammen med Vinding og Mølholm Skole gennemført et valgfag for 30 udskolingselever over et halvt år. I forløbet “21st century skills” skulle de unge opnå skaberkompetencer ved at arbejde med programmering, 3D-print, laser-skæring og vinyl-skæring.
    Den projekt- og problemorienterede undervisning omhandlede Digital Dannelse, hvor eleverne producerede videoer om sociale mediers påvirkning af unge.  Eleverne lærte desuden at programmere robotter (Ozo-bots, Lego Mindstorms og droner), programmere spil (SCRATCH) samt at programmere Arduino og Makey Makey. Især den legende og praktiske tilgang i forløbet havde eleverne været glade for (elevevaluering).
    Også her arbejdede lærerne tæt sammen på tværs af skoletyperne. Et fælles princip blev fx at tage én ting ad gangen og ikke gabe over for meget (lærerevaluering).