post

Flotte resultater

crossingIT kunne fejre projektets resultater på den afsluttende event d. 24. april i Tønder.

Deltagerne kom rejsende fra hele landet, med repræsentanter fra erhvervsgymnasier, folkeskoler, kommuner, virksomheder, styrelser og interesseorganisationer. Programmet bød på oplæg og workshops med udveksling.

Som opstart videregav projektkonsulenten erfaringer fra processerne med de ialt 35 undervisningsforløb, fulgt op af forsker Gunver Majgaard med didaktiske betragtninger af udvalgte *stjerneforløb*. Et ekstrakt fra denne dybdeevaluering er netop blevet publiceret i brochuren “Undervisning i programmering NU” (pdf, maj 2019).

Elever fra 2. g, der stod foran deres studietur til Kina, stødte til, da journalist Christina Boutrup ruskede i gæsternes opfattelse af, hvor den igangværende teknologiske revolution foregår og hvordan. Hovedpointen var, at vi skal være yderst opmærksomme på den gigantiske udvikling i Kina, som målrettet og statsstøttet er ved at kæmpe sig på førstepladsen i konkurrencen om at skabe teknologisk innovation med en bred rentabel forretning.

Eftermiddagsprogrammet bød på workshops i en messeform med præsentationer fra en række undervisningsforløb. Udvekslingen foregik livligt, da  underviserne bl.a. gav indblik i musikprogrammering og droneflyvninger for folkeskoler, spiludvikling med elev-elev undervisning, elevers videoproduktioner af egne undersøgelser om social media og, ikke mindst, virksomhedsinddragelse.

Et 7. kl. vinderhold fra en programmeringskonkurrence, bestående af 4 piger, var kommet rejsende fra Svendborg for at fremvise deres vinderprodukt og deres overvejelser. I en anden workshop overbeviste 2 HTX elever fra 3. g med deres læringsprodukter fra programmering i fysik og kemi.

Alt i alt en vellykket dag, som et punktum efter crossingIT. Resultaterne lever videre, og et sammendrag vil blive omtalt og publiceret ult. juni 2019.