I undervisningen – folkeskolen

I crossingIT kommer kodning ind i fagene på folkeskolen: I den ordinære undervisning, i brobygningen eller i valgfag. Undervisningen foregår med folkeskoleklasser i udskolingen: 7.-9. kl. og 10. kl., med hovedvægt på 8. kl.

I hvilke fag

Kodningen indgår fortrinsvis i kompetencemål i fysik/kemi, matematik hhv. biologi på folkeskolen.

Campus Vejle, 2017: 8. kl. elever programmerer droner i erhvervsskolens nye it-hus

Undervisningen foregår både på folkeskolen og på erhvervsgymnasiet, eller et helt tredje sted, fx i en virksomhed, en kulturinstitution eller en fritidsklub. Undervisningen falder ind under følgende:

  • Timer i fag på folkeskolen
  • Nye valgfag
  • (Del af) brobygning
  • I emnet Uddannelse & Job
  • I rammerne af et fritidstilbud til unge, fx Coding Pirates

Læringsmålstyret undervisning

Hvordan

Ligesom den øvrige undervisning på folkeskolen, er også elev-elev undervisningen tilrettelagt som læringsmålstyret.

Folkeskolelærerne forbereder den faglige del af faget, som kodningen indgår i. Folkeskolelærerne og gymnasieunderviserne er optimalt i tæt dialog med hinanden og aftaler deres respektive roller og ansvarsfordeling i de enkelte forløb.

CrossingIT bygger videre på erhvervsgymnasiernes erfaringer med undervisning på folkeskoler eller folkeskoleelever på gymnasierne. Tidligere har de enkelte tiltag dog været mere eller mindre løsrevne, og der var kun sporadiske forsøg med programmering.

Tjek forløb med og på folkeskoler i crossingIT!