post

Grindsted, Billund Kommune

Udover de fælles mål i crossingIT, har Erhvervsgymnasiet Grindsted  følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af projektet:

a) Erhvervsgymansiet har allerede et velfungerende samspil med flere folkeskoler og bidrager fx ved at udlåne it-underviser eller undervisere i astronomi, matematik etc. til inspiration i folkeskolen. crossingIT vil danne afprøve, om dette samspil kan udbygges og systematiseres yderligere, fx i form af valgfagskatalog el.lign.

b) Som følge af gymnasiereformen, skal der udvikles nye undervisningsforløb. crossingIT vil kvalificere de lokale udviklingsprocesser i al almindelighed, bl.a. med nye virksomhedscases, didaktiske overvejelser og læringsmålsprogression fra folkeskolen.

c) Billund Kommune har brug for at kunne tiltrække og holde på it-eksperter. Et stærkt netværk mellem it-undervisere på regionsniveau skal også styrke potentiel rekruttering og faglig udveksling til dette formål. Ikke mindst skal skolens it-ekspert også selv kunne trække på et kompetent forum af it-undervisere til egen faglig videreudvikling.