post

Haderslev

Udover de fælles mål i crossingIT, har Det Blå Gymnasium Haderslev følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af projektet:

a) Gymnasiet har udfordringer, som tilsvarer mange erhvervsgymnasiers udfordringer i regionen. Skolerne skal leve op til gymnasiereformens nye øgede krav til it og undervisning i it. Man har nyansat en it-underviser per august 2017, og der er brug for et fagligt stærkt netværk til at udveksle om fag- og metodeudvikling.

(yderligere info coming up)