Netværk

I Region Syddanmark forsøger crossingIT at bidrage til at fremme og omsætte den digitale megatrend i den lokale praksis. Hele ”fødekæden” via uddannelsessystemet tilbage fra grundskolen skal styrkes. Det forudsætter kendskab til hinanden og et samarbejde med fælles mål.

It-eksperter, græsrodsudviklere og it-undervisere har endnu et alt for sporadisk samspil, frem for at danne stærke netværk og miljøer på tværs af organisationer og byer. Innovationsfyrtårne blandt regionens skoler, virksomheder og netværk skal i større omfang fungere som spydspids for en bredere udvikling.

I løbet af crossingIT har de medvirkende organisationer således inspireret hinanden:

  • med udveksling angående deres digitaliseringsstrategier, fx Tønder, Sønderbog og Vejle
  • med udvikling af nye projekter, der bygger videre på principper og resultater fra crossingIT, fx Svendborg
  • udvikling af nye efteruddannelsesaktiviteter for virksomheder
  • ved rekruttering af nye it-undervisere