I Region Syddanmark

crossingIT vil styrke hele ”fødekæden” for at uddanne it-eksperter og andre fagprofessionelle med avancerede it-kompetencer. Også den digitale dannelse hos børn, unge og voksne professionelle spiller en stor rolle.

Det kan enkelte lokale fyrtårne alene ikke gøre. It-eksperter og it-undervisere er knappe ressourcer og har hver især travlt i deres fag. Men selvom videreudvikling ofte sker gennem impulser i udveksling med andre, færdes disse professionelle endnu alt for isoleret. crossingIT fremmer derfor netværks- og miljødannelse på tværs af de lokale organisationer og på tværs byer. Innovationsfyrtårne blandt regionens skoler, virksomheder og netværk skal i større omfang fungere som spydspids for en bredere udvikling.

It-underviser Grindsted (jan. 2017): Man har samarbejde med Lego om pædagogisk omsætning af programmering i folkeskolen.

I rammerne af crossingIT foregår netværksdannelse på tværs af kommunerne fortrinsvist

  • via udveksling om lokale aktiviteter på regionsmøder
  • via fælles kompetenceudvikling
  • via fælles besøg af it-relevante begivenheder
  • via samskabelse af undervisningsforløb og fælles metodeudvikling