post

Nye undervisningsforløb!

Juni 2018: Foråret 2018 er blevet brugt på igen at udvikle og afprøve en lang række nye forløb. Alle forløb har på en eller anden måde programmering og også digital dannelse som omdrejningspunkt. Forløbene dækker over dybdefaglig undervisningsudvikling, over større tværfaglige og tværorganisatoriske projekter, lige så vel som over korte brobygningsaktiviteter.

Erhvervsgymnasierne er dynamoerne, når forløbene organiseres og afprøves sammen med de lokale partnere. Aktuelle eksempler:

  • Det Blå Gymnasium Varde har it underviserne fornyet deres brobygning for 8. klasser. Et innovationsforløb, der var blevet gennemført for HHX eleverne i efterår 2017, havde resulteret i, at 3 elever gerne ville stille op som ”undervisningsassistenter” for brobyggerne. HHX elevernes fremstillede eget undervisningsmateriale (!) og hjalp de unge med at blokprogrammere microbits. Forløbet blev afsluttet med en konkurrence om nogle af de nu eftertragtede microbits som præmier.
  • HTX Grindsted har underviseren benyttet skolens nye Informatik B forløb for at iværksætte dybdefaglige projekter, med en varighed op til 15 moduler. I et af projekterne har 1. g eleverne arbejdet med it-sikkerhed, heriblandt krypteret kommunikation og beskyttelse mod identitetstyveri. Et andet projekt omhandlede innovation af fysiske produkter til at kunne indgå i Internet of Things. Og helt uundgåeligt har eleverne også udviklet apps til mobile enheder, ved brug af AppLab.
  • Det Blå Gymnasium Tønder har indgået et givende samarbejde med Hagges, organisationen bag Tønder Festivalen. Et HHX-baseret forløb i efterår 2017 havde ført til en ny hjemmeside for Hagges. Denne hjemmeside fik underviseren i Informationsteknologi lov til at bruge som en forsimplet udgave i en terminsprøve. Her arbejdede 3. g elever med hjemmesiden og fandt frem til forbedringsforslag, såsom implementering af kalendersystem, sprogversionering, it-sikkerhedspolitik og grafisk opsætning.

Forløbene er beskrevet i en fælles ramme og er frit tilgængelige. Download her. Vi hører gerne, hvis der er ønsker om uddybning eller en præsentation af projektets mellemresultater!