crossingIT – krydser undervisere, fag og organisationer

Digitale kompetencer er nøglekompetencer i det 21. århundrede. Danmark har i høj grad brug for it-specialister og medarbejdere med avancerede it-kompetencer. Programmering er kommet på de forskellige skoleskemaer i uddannelsessystemet.

Også digital dannelse står central: Børn, unge, voksne skal kunne færdes og samleve i cyberspace. Vi alle skal forholde os bevidst til de nye teknologier og deres samfundsmæssige betydning.

crossingIT (jan. 2017 – juni 2019) er blevet gennemført som et netværksprojekt på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Vi har arbejdet med programmering, hvor vi har bestræbt os på at skabe faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Vi har inddraget virksomheder, deres behov og deres viden. Det har ført til stærke lokale netværk, også med plads til de unges egne cirkler.

Resultaterne er frit tilgængelige.

Aktuelt

Evaluering: undervisernes erfaringer Denne netværksdag vil have flere formål: Vi vil igen udveksle faglige erfaringer fra efterårets undervisningsforløb, samarbejdet med
18. dec. 2018: Tid og rum er ophævet på Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Omkring 100 1. g´er er dybt
29. sept. 2018: Efterårssæsonen i crossingIT er igen spækket med nye tiltag. Indtil de nye resultater kommer "på pointtavlen", giver
4. sept. 2018:  crossingIT stiller sig bredt til rådighed for videndeling og søger netværkssamarbejde. Vi er glade for, at vores