crossingIT – krydser undervisere, fag og organisationer

Digitale kompetencer er nøglekompetencer i det 21. århundrede. Danmark har i høj grad brug for it-specialister og medarbejdere med avancerede it-kompetencer. Programmering er kommet på de forskellige skoleskemaer i uddannelsessystemet.

Også digital dannelse står central: Børn, unge, voksne skal kunne færdes og samleve i cyberspace. Vi alle skal forholde os bevidst til de nye teknologier og deres samfundsmæssige betydning.

crossingIT (jan. 2017 – juni 2019) er blevet gennemført som et netværksprojekt på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Vi har arbejdet med programmering, hvor vi har bestræbt os på at skabe faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Vi har inddraget virksomheder, deres behov og deres viden. Det har ført til stærke lokale netværk, også med plads til de unges egne cirkler.

Resultaterne er frit tilgængelige.

Aktuelt

Microbits til undervisningen
27th Nov. 17: Erfaren it-underviser fra Det Blå Gymnasium Haderslev og den it-administrative kollega deler ud af viden og erfaringer
Read more.
Undervisere fra 7 byer i drone-mode
20. sept. 17: Det  Blå Gymnasium Sønderborg lagde deres smukke store auditorium til, da erhvervsgymnasiale undervisere fra crossingIT´s 7 projektbyer
Read more.
Nye it-undervisere idéudvikler
22. august: Ikke kun virksomheder, også erhvervsgymnasierne i Region Syddanmark oplever knaphed på it-eksperter. Især, da der er brug for,
Read more.
De første nye forløb
Juni 2017: De første undervisningsforløb er gennemført som pilotforsøg. Det Blå Gymnasium Tønder, hhv. Campus Vejle står bag hver deres forløb.
Read more.