crossingIT – krydser undervisere, fag og organisationer

Digitale kompetencer er nøglekompetencer i det 21. århundrede. Danmark har i høj grad brug for it-specialister og medarbejdere med avancerede it-kompetencer. Programmering er nu på skoleskemaet.

Også digital dannelse står central: Børn, unge, voksne skal kunne færdes og samleve i cyberspace. Vi alle skal forholde os til de nye teknologier.

crossingIT er et netværksprojekt på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Vi arbejder med programmering, hvor vi skaber faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Vi inddrager virksomheder, deres behov og deres viden. Det betyder stærke lokale netværk, også med plads til de unges egne cirkler.

crossingIT løber fra jan. 2017 – juni 2019. Vi publicerer løbende mellem- og slutresultater.

Aktuelt

Ny partnerskole
Maj 2017: Partnerne i crossingIT er rykket sammen. Det Blå Gymnasium Haderslev har valgt at gå ind i projektet med
Read more.
Undersøgelse i erhvervsliv
Forår 2017: crossingIT krydser også erhvervslivet og erhvervsgymnasierne: Vi indsamler aktuelt fakta, cases og opråb fra erhvervslivet, således at undervisningen kan tilrettelægges
Read more.
Kick-off crossingIT, 30. maj, Tønder
D. 30. maj mødtes partnere og interessenter fra crossingIT, med deltagere fra erhvervsgymnasier, folkeskoler/kommuner, virksomheder og interesseorganisationer. Deltagerne fik  aktualiseret
Read more.
Første netværksmøde, 24. jan. 17
Erhvervsgymnasierne Grindsted lagde hus til projektets første netværksmøde for undervisere fra projektets 6 erhvervsgymnasier. En gensidig præsentation afdækkede skolernes potentialer, behov
Read more.