crossingIT – krydser undervisere, fag og organisationer

Digitale kompetencer er nøglekompetencer i det 21. århundrede. Danmark har i høj grad brug for it-specialister og medarbejdere med avancerede it-kompetencer. Programmering er kommet på de forskellige skoleskemaer i uddannelsessystemet.

Også digital dannelse står central: Børn, unge, voksne skal kunne færdes og samleve i cyberspace. Vi alle skal forholde os bevidst til de nye teknologier og deres samfundsmæssige betydning.

crossingIT (jan. 2017 – juni 2019) er blevet gennemført som et netværksprojekt på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Vi har arbejdet med programmering, hvor vi har bestræbt os på at skabe faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Vi har inddraget virksomheder, deres behov og deres viden. Det har ført til stærke lokale netværk, også med plads til de unges egne cirkler.

Resultaterne er frit tilgængelige.

Aktuelt

It på kryds og tværs i Region Syddanmark
crossingIT får en fornem officiel kick-off d. 30. maj i Tønder, med knap 100 deltagere  – både politikere, virksomhedsrepræsentanter, undervisere , uddannelsesledere, eksperter
Read more.
Digitalisering med strategi
crossingIT bidrager også med inspiration og en ramme til digitalisering på partnergymnasierne. Det bliver mere og mere klart på skolerne, at
Read more.
Ny partnerskole
Maj 2017: Partnerne i crossingIT er rykket sammen. Det Blå Gymnasium Haderslev har valgt at gå ind i projektet med
Read more.
Undersøgelse i erhvervsliv
Forår 2017: crossingIT krydser også erhvervslivet og erhvervsgymnasierne: Vi indsamler aktuelt fakta, cases og opråb fra erhvervslivet, således at undervisningen kan tilrettelægges
Read more.