post

Undersøgelse i erhvervsliv

Forår 2017: crossingIT krydser også erhvervslivet og erhvervsgymnasierne: Vi indsamler aktuelt fakta, cases og opråb fra erhvervslivet, således at undervisningen kan tilrettelægges praksisrettet.

En række ledere fra virksomheder og erhvervsorganisationer, såvel som kommuners digitaliseringseksperter bidrager med interview i anledning af projektets undersøgelse.

Beretningerne fra praksis omhandler digitalisering af produktion og service, optimeret behandling og sikring af (borger-)data, sammenhæng mellem teknologi og forretningsprocesser, samt strategiske indsatser.

Undersøgelsens resultater og konklusioner bliver tilgængelige ult. maj 2017.