post

Varde

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er en skole i fremgang med et stærkt læringsmiljø. Skolen opererer bevidst med en flad organisatorisk struktur, hvor man værdsætter respekt for hinandens fagligheder i personalegruppen og høj fokus på undervisernes formidlingsevner. Det gør skolen attraktiv for de unge.

Udover de fælles mål i crossingIT, har Det Blå Gymnasium Varde følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af crossingIT:

a) It på HHX skal opleves som sjov, spændende og attraktiv. Man vil afmystificere fordomme om it som “nørded”.
b) Undervisernes it-kompetencer skal styrkes, især også hos de almene og merkantilt faglige undervisere
c) Man vil tiltrække nye elevtyper.
d) Man vil opfange det lokale behov for it-baseret arbejdskraft, idet på fremtidens arbejdsmarked skal medarbejdere i alle erhverv kunne programmere, hhv. forholde sig vidende og kompetent til programmering.