post

Ny publikation!

15. maj 2019: Projektgruppen bag crossingIT er stolt af at kunne formidle et ekstrakt fra projektets dybdeevaluering! Frisk fra trykkeriet: “Undervisning i programmering NU” (pdf).

CrossingIT har produceret 35 nye undervisningsforløb. Knap 50 gymnasieundervisere, ca. 40 folkeskolelærere og omtrent 1.400 elever har arbejdet med digitale produktioner. 34 virksomheder har leveret inspiration.

De 35 forløb rækker fra korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, over implementering af innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, til længerevarende projekter og storskala events. De fleste af forløbene har inddraget elev-elev undervisning, realiseret i mange forskellige former.

Syddansk Universitet har forestået dybdeevalueringen. De 35 nye forløb er blevet kondenseret til 8 forløbstyper, tematiseret og skitseret kort. Beskrivelserne er foretaget på baggrund af undervisningsobservationer, videointerviews af elever og lærere, undervisernes egne beskrivelser, en regional workshop samt 6 lokale fokusgruppeinterviews med underviserne og lederne.
Betragtningerne består af Lektor Gunver Majgaards didaktiske perspektiver (2019), suppleret fra projektets dataindsamling via projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen (2017-2019).

De didaktiske betragtninger er foretaget med relation til modellen ROBOdidaktik, vs. 1.4 (2019). Den forskningsbaserede model er udviklet i Region Syddanmarks projekt ROBOlæring.
Modellen understøtter planlægning, analyse og videreudvikling af undervisning med digital produktion. Læs mere om modellen.

post

Flotte resultater

crossingIT kunne fejre projektets resultater på den afsluttende event d. 24. april i Tønder.

Deltagerne kom rejsende fra hele landet, med repræsentanter fra erhvervsgymnasier, folkeskoler, kommuner, virksomheder, styrelser og interesseorganisationer. Programmet bød på oplæg og workshops med udveksling.

Som opstart videregav projektkonsulenten erfaringer fra processerne med de ialt 35 undervisningsforløb, fulgt op af forsker Gunver Majgaard med didaktiske betragtninger af udvalgte *stjerneforløb*. Et ekstrakt fra denne dybdeevaluering er netop blevet publiceret i brochuren “Undervisning i programmering NU” (pdf, maj 2019).

Elever fra 2. g, der stod foran deres studietur til Kina, stødte til, da journalist Christina Boutrup ruskede i gæsternes opfattelse af, hvor den igangværende teknologiske revolution foregår og hvordan. Hovedpointen var, at vi skal være yderst opmærksomme på den gigantiske udvikling i Kina, som målrettet og statsstøttet er ved at kæmpe sig på førstepladsen i konkurrencen om at skabe teknologisk innovation med en bred rentabel forretning.

Eftermiddagsprogrammet bød på workshops i en messeform med præsentationer fra en række undervisningsforløb. Udvekslingen foregik livligt, da  underviserne bl.a. gav indblik i musikprogrammering og droneflyvninger for folkeskoler, spiludvikling med elev-elev undervisning, elevers videoproduktioner af egne undersøgelser om social media og, ikke mindst, virksomhedsinddragelse.

Et 7. kl. vinderhold fra en programmeringskonkurrence, bestående af 4 piger, var kommet rejsende fra Svendborg for at fremvise deres vinderprodukt og deres overvejelser. I en anden workshop overbeviste 2 HTX elever fra 3. g med deres læringsprodukter fra programmering i fysik og kemi.

Alt i alt en vellykket dag, som et punktum efter crossingIT. Resultaterne lever videre, og et sammendrag vil blive omtalt og publiceret ult. juni 2019.

post

Implementering & fremtiden

21. maj 2019, kl. 12.00 – 15.00, Kolding, lukket arrangement: crossingIT afholder sin afsluttende workshop for projektets undervisere. Arrangementet foregår på Syddansk Universitet, afd. Kolding.

Formål

Formålet med workshoppen er at sikre undervisernetværket en fortsat udveksling hinsides projektets afslutning. Udvekslingen skal fortsat omhandle de fagligt relevante emner, som har været i fokus i løbet af crossingIT. Det fælles faglige ståsted er blevet kvalitetssikret og sammenfattet af Gunver Majgaard, Syddansk Universitet. I løbet af workshoppen vil forskeren gå i detaljer med modellen i forhold til undervisernes produktioner.

Program

12.00 – 12.30   Fælles frokost (husk at krydse af i tilmeldingen!)

12.30 – 14.00   En didaktisk belysning af projektets digitale produktioner v/ Gunver Majgaard, SDU

14.00 – 15.00   crossingIT netværket i fremtiden*

Forberedelse og tilmelding

Se intern side  for oplæg til videreførelse af netværk.

Tilmelding via online skema, senest d. 13. maj 2019. Adgangskode til forberedelse og tilmeldingsskema er fremsendt via mail.

Adresse: Syddansk Universitet, Kolding
Universitetsparken 1, 6000 Kolding – lokale K 31.45
Vejviser: https://www.sdu.dk/da/service/vejviser/kolding

post

“I koder” – slutevent, 24. april 19, Tønder

crossingIT nærmer sig sin afslutning. Netværksprojektet på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark har storproduceret. Nu vil vi gerne dele vores metoder og vores erfaringer med omverdenen!
Underviserne har bragt programmering i en faglig sammenhæng i uddannelseskæden fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. I de 30+ undervisningsforløb indgår også virksomheder med deres viden og cases. Det er blevet til stærke lokale netværk.
Formålet var og er stadig, at flere unge skal orientere sig mod en it-rettet scienceuddannelse. Vejen dertil fører over en øget interesse i kodning og programmering, knyttet tæt op mod Digital Dannelse og formålet med de digitale teknologier.

Program

09.30 – 10.00      Morgenkaffe & registrering

10.00 – 10.30      Check-in & overblik, auditorium Sieverding
Hvor langt er vi kommet, og hvad kan erfaringerne fra crossingIT byde på v/ Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, projektkonsulent crossingIT & Palle Guldbrandsen, uddannelseschef Det Blå Gymnasium Tønder

10.30 – 11:00      “Undervisning i koder”: En samlet didaktik & “stjerneforløb”
v/ Lektor Gunver Majgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning
Tak til Teknologipagten for supplerende støtte til en dybdeevaluering, som SDU forestår: Undervisernes erfaringer og validering af undervisningsforløbene. En publikation er på vej og forventes offentliggjort på eventen.

11.15 – 12.15      “Den store TECH revolution” om big data og udviklingen i Kina  v/ Christina Boutrup, kendt fra bogudgivelsen med samme titel (sept. 2018)

12.15 – 13.00      Frokost med tapas & boblevand på Campus

13.00 – 14.00      Undervisere og elever flasher deres koder, i to runder á 4 parallelle workshops

Runde 1)

  1. Spilprogrammering som storevent med 225+ elever på tværs i uddannelseskæden og dommervirksomheder v/ Svendborg HHX
  2. [Udgår pga. sygdom: Fra bybillede til vektorgrafik, i uddannelseskæden og med virksomhed v/ Det Blå Gymnasium Tønder; erstattes med:] “Programmering i fagene” v/ elever fra Tønder HTX, 3. g
  3. Praksisrettet matematik med micro:bits for 10. klasser og med HHX-elever v/ Det Blå Gymnasium Haderslev
  4. Droner, Lego Mindstorm & etik i brobygning for 8. klasser v/ Svendborg HTX

Runde 2)

  1. Programmering for hele udskolingen med lektionsbidder, leveret fra HHX og HTX v/ Erhvervsgymnasiet Grindsted
  2. 21st Century Skills og digitale produktioner ved hjælp af Designcirklen v/ Campus Vejle
  3. App- og spilprogrammering som blokdag for 100+ HHX elever ad gangen og virksomhedsbidrag v/ Det Blå Gymnasium Sønderborg
  4. Digital Dannelse – sociale medier, influencers, fake news v/ Campus Vejle

14.00 – 14.30      Velfortjent kaffe & kage, de næste skridt & tak for denne gang!

Tilmelding

Tilmelding via online skema senest d. 15. april 2019.

Praktisk information

Deltagelse og forplejning på arrangementet af gratis.

Adresse: Campus Tønder Handelsskole og -Gymnasium, Martin Hammerichsvej 3, Tønder

Materialer og deltagerliste, se her. Adgangskode uddeles på arrangementet.

Ved spørgsmål, kontakt gerne projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, t 2627 1005.