Opsamling & nyt: velfærdsteknologier

Der er så rigeligt at samle op og konkludere på i crossingIT! Den foreløbige optælling pr. jan. 2019 lyder på 30 undervisningsforløb med programmering og digital dannelse tilsammen i de 7 kommuner. Oversigten består af en overbevisende blanding af korte intensive introduktions- eller afprøvningsforløb helt hen til voluminøse, tværfaglige forløb med eventeffekter og op til flere hundrede elever. En konservativ opsummering over de seneste 2 år viser følgende tal:

Campus Vejle, januar 2019: 8. kl. elever fremstiller video om brug af de sociale medier

 • > 500 involverede gymnasieelever
 • > 1.500 involverede  folkeskoleelever
 • ca. 25 it-gymnasieundervisere
 • ca. 35 almene gymnasieundervisere
 • ca. 70 folkeskolelærere
 • ca. 50 virksomheder og andre eksterne organisationer

En dybdeevaluering tager nu fat på undervisernes erfaringer med at tilrettelægge og gennemføre forløb, når de foregår på forskellig vis – se projektets arbejdsmodel for det. Der afholdes aktuelt 6 lokale fokusgruppeinterviews, baseret på resultater fra en fænomenologisk workshop. En forsker fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Syddansk Universit sikrer kvaliteten af undersøgelsen, følger op på resultaterne og validerer slutteligt et repræsentativt udvalg af forløbene. Resultaterne publiceres ultimo forår 2019.

Nyt input: Velfærdsteknologier

Kodning og programmering er nu relevant på stort set alle fagområder. I løbet af crossingIT har it-underviserne udvekslet løbende, delt erfaringer og metoder, samt forholdt sig til input:

 • teknologier som er velegnede til undervisningsbrug, såsom micro:bits, små droner og spilprogrammering
 • industrielle robotteknologier, såsom hos Okholm i Tønder
 • teknologier til salg og marketing, såsom beacons
 • programmering af finansielle systemer
 • sikkerhed på forskellig vis, heriblandt med TOR browseren
 • kunstigt liv, med forskerbidrag fra Syddansk Universitet
 • og i høj grad digital dannelse, bl. a. med oplæg fra Danske Erhvervsskoler

Et aktuelt oplæg fra Sønderborg Kommune har inspireret underviserne, omhandlende implementering og brug af velfærdsteknologier på plejesektoren og i psykiatrien, såsom med sælen PARO og andre “pattedyr”.

 

post

NYE FORLØB vinter 2018/19

crossingITs arkiver bugner med information om nye lokale undervisningsforløb. I alle hjørner af projektet samarbejdes og arbejdes med at lære elever at kode og programmere. Mere udførlige beskrivelser er delvist allerede publiceret. Her de mest aktuelle flashs:

Haderslev: HHX har veloverstået en brobygning for 10. klasses elever. Her har man benyttet micro:bits for at knytte an på de unges læringsmål fra matematikundervisningen i 10. klasse. Nu giver funktioner pludselig mening, når man oplever, at knapperne lyser på den ønskede måde, “blot” man indtaster formlen korrekt. Og de unge er positivt overraskede: “Det er nemmere og meget mere spændende end jeg troede.” Det hjælper måske også med en HHX-elev, som man kan trække på undervejs?!

Tønder: Programmering er en selvfølge i IT B for 3. g på HHX. Eleverne kommer i mål med de svære opgaver, selvom det stadig kan føles som “et helt andet sprog, man skal forstå og anvende”. Underviseren Kasper benytter en narrativ og dialogisk tilgang, når han introducerer til stoffet. Og ellers arbejder eleverne selvstændigt med at implementere hver deres ændringer af en hjemmeside, der er en simplificeret udgave fra den lokale festivalorganisation Hagges´ hjemmeside.

Sønderborg: Lige inden jul har IT underviseren Ida som enekvinde kørt et heldags forløb i spilprogrammering med de >100 elever fra 1. g. Hun benyttede julen som en smart anledning til, at eleverne kunne designe og programmere gruppevist hver deres julespil i App Lab. De afsluttende præsentationer indeholdt desuden flowchart og illustrerende poster og trailer. Læs mere, også om den afsluttende konkurrence og vinderprodukterne.

Vejle: I Vejle gik HHX samtidig igang med et større tre-i-et projekt i Spinderihallerne. Delprojekterne vil indgå i en tematisk udstilling om de sociale medier og et re-design af Spinderihallerne i 2020. HHX underviserne oplever, at det er læringsfremmende og motiverende, når it-projekter giver mening og har et større formål. I løbet af januar 2019 vil unge udskolingselever fra Kirkebakkeskolen fremvise deres medie- og designprodukter.

Grindsted: I Billund gik man systematisk til værks, da alle 7. , 8. og 9. klasser blev “udsat” for programmering. Det foregik henholdsvis med drone-, app-, hjemmeside- og musikprogrammering. Undervisere og HTX elever fra Grindsted Erhvervsgymnasiet instruerede de unge i de nye færdigheder i løbet af et par lektioner per klasse.  Der følges op på denne “vitaminindsprøjtning” i februar 2019 med 4 forskellige forløb i Digital Dannelse.

Svendborg: HHX Svendborg barsler aktuelt med deres anden iteration af et stort forløb, der foregår i uddannelseskæden fra flere folkeskoler til ungdomsuddannelse. 150 grundskoleelever lærer spilprogrammering, godt hjulpet af deres “mentorer”: 1. g´s HHX elever. Det hele afsluttes med præsentationer og bedømmelser udefra. Viceborgmesteren åbner seancen, og spilproducenten ThroughLine Games bidrager med ekspertise.

Varde: Her er HHX lige ved at gå igang med brobygning for 10. kl., hvor de unge skal lære at programmere i App Lab. Nogle 3. g´s elever fra HHX vil assistere og hjælpe de unge i denne “Hour of Code”.

post

Netværksmøde, 23. jan. 2019, Sønderborg

Evaluering: undervisernes erfaringer

Denne netværksdag vil have flere formål:

 1. Vi vil igen udveksle faglige erfaringer fra efterårets undervisningsforløb, samarbejdet med folkeskoler og virksomheder.
 2. Der vil igen være faglig inspiration udefra. Denne gang sætter vi fokus på velfærdsteknologier på plejeområdet. Den nye fagkonsulent Kathrine Madsen vil bidrage med perspektiver ang. digitalisering i uddannelserne.
 3. Vi påbegynder den kvalitative evaluering ved at sætte lup på undervisernes konklusioner på deres læringsproces i crossingIT.

Deltagerne er projektpartnerne i crossingIT. Netværksdagen er lukket for andre udefrakommende end dem, der er inviteret.

Program

09.30 – 10.00  Ankomst og morgenbrød

10.00 – 11.00  Til inspiration

 • crossingIT – Sidste nyt
 • Velfærdsteknologier, heriblandt robotsælen PARO i anvendelse v/ Ellen Langager Kristensen, Living Lab (Sønderborg Kommune)
 • De gymnasiale it-fag i digitaliseringskontekst v/ fagkonsulent Kathrine Madsen, Undervisningsministeriet

11.00 – 12.15  Efterårets undervisningsforløb* v/ projektgymnasierne

12.00 – 12.45  Frokost

12.45 – 14.00  Underviserevaluering v/ faciliteret af Jakob Lund, Campus Vejle: OBS denne del er lukket for ledere og eksterne gæster.

14.00 – 15.00  Projektets formidlingsevent 24. april: Idéer, ressourcer & plan

*Forberedelse

Forbered en kort præsentation på maks. 5 min., med vejledning til forberedelsen her. Log på med det samme log-on, der er sendt til jer vedr. tilmeldingsskemaet.

Praktisk

Online tilmelding senest d. 15. jan. 2019.

OBS Få din deltagelse godkendt hos din lokale projektleder.

Sted: Det Blå Gymnasium Sønderborg, Søndre Landevej 30, Sønderborg. Gå efter lokale 125, stueplan, efter kantineområdet, 3. dør på højre hånd.

Tak til Business College Syd for at lægge hus og rammer til!

post

Kvalitativ evaluering i crossingIT

18. dec. 2018: Tid og rum er ophævet på Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Omkring 100 1. g´er er dybt optagede af at få deres spil gjort færdige til præsentationerne kl. 14.10. It-underviser Ida er enekvinde om 5 klasser pga. sygdom hos den dygtige kollega. Ida lyndisponerer med elevernes gruppearbejde, som heldigvis er velforberedt med videoteaser, opgaver, oplæg og koder fra kollegaens spileksempel.

Som hos så mange it-undervisere er Idas undervisningshverdag spændt til bristepunktet. At få de godt 100 elever til at programmere for første gang med koder kræver dybdefaglig ekspertise og gode arbejdsmaterialer. Men i lige så høj grad kræver det didaktiske og pædagogiske kompetencer: Planlægge og (om)disponere tid, forklare processer, skabe progression, opfange og løse problemer, inddrage aspekter fra andre fag, kvalitetstjekke og give tilbagemeldinger, uddelegere ansvar, få de unge til at hjælpe hinanden, og meget mere.

Underviserne i crossingIT har udvekslet løbende med hinanden i projektet. De har udviklet idéer og delt deres worked examples. Men indtil videre har der ikke været tid og rammer til at evaluere erfaringerne og metoderne i dybden. Det er der nu kommet en løsning på.

Bevilling fra Teknologipagten

I december 2018 kunne projektet modtage den glædelige nyhed om bevilling til en supplerende kvalitativ evaluering, i tillæg til den eksterne kvantitative effektmåling, som foretages i rammerne af regionsbevillingen.

Dybdeevalueringen vil blive foretaget i løbet af foråret 2019 og omhandle dels undervisernes egne læringserfaringer, dels en forskningsvalidering af de metoder, som er blevet brugt i projektet. Syddansk Universitet vil forstå evalueringen, og konklusionerne vil blive præsenteret på projektets formidlingsevent d. 24. april 2019 i Tønder.

Projektejer, uddannelseschef Palle Guldbrandsen:

Teknologipagtens bevilling løfter den samlede evaluering for det regionale projekt CrossingIT, fordi den ekstra evaluering bidrager med flere kvalitative aspekter og går i dybden med såvel undervisernes læring, erfaringer som produkternes karakter og kvalitet. Den omfattende evaluering sikrer den videre forankring af projektets resultater. Det gælder både i forhold til de direkte involverede partnere og udbredelsen til uddannelsesinstitutioner i hele landet.