post

Netværksmøde, 23. jan. 2019, Sønderborg

Evaluering: undervisernes erfaringer

Denne netværksdag vil have flere formål:

 1. Vi vil igen udveksle faglige erfaringer fra efterårets undervisningsforløb, samarbejdet med folkeskoler og virksomheder.
 2. Der vil igen være faglig inspiration udefra. Denne gang sætter vi fokus på velfærdsteknologier på plejeområdet. Den nye fagkonsulent Kathrine Madsen vil bidrage med perspektiver ang. digitalisering i uddannelserne.
 3. Vi påbegynder den kvalitative evaluering ved at sætte lup på undervisernes konklusioner på deres læringsproces i crossingIT.

Deltagerne er projektpartnerne i crossingIT. Netværksdagen er lukket for andre udefrakommende end dem, der er inviteret.

Program

09.30 – 10.00  Ankomst og morgenbrød

10.00 – 11.00  Til inspiration

 • crossingIT – Sidste nyt
 • Velfærdsteknologier, heriblandt robotsælen PARO i anvendelse v/ Ellen Langager Kristensen, Living Lab (Sønderborg Kommune)
 • De gymnasiale it-fag i digitaliseringskontekst v/ fagkonsulent Kathrine Madsen, Undervisningsministeriet

11.00 – 12.15  Efterårets undervisningsforløb* v/ projektgymnasierne

12.00 – 12.45  Frokost

12.45 – 14.00  Underviserevaluering v/ faciliteret af Jakob Lund, Campus Vejle: OBS denne del er lukket for ledere og eksterne gæster.

14.00 – 15.00  Projektets formidlingsevent 24. april: Idéer, ressourcer & plan

*Forberedelse

Forbered en kort præsentation på maks. 5 min., med vejledning til forberedelsen her. Log på med det samme log-on, der er sendt til jer vedr. tilmeldingsskemaet.

Praktisk

Online tilmelding senest d. 15. jan. 2019.

OBS Få din deltagelse godkendt hos din lokale projektleder.

Sted: Det Blå Gymnasium Sønderborg, Søndre Landevej 30, Sønderborg. Gå efter lokale 125, stueplan, efter kantineområdet, 3. dør på højre hånd.

Tak til Business College Syd for at lægge hus og rammer til!

post

Kvalitativ evaluering i crossingIT

18. dec. 2018: Tid og rum er ophævet på Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Omkring 100 1. g´er er dybt optagede af at få deres spil gjort færdige til præsentationerne kl. 14.10. It-underviser Ida er enekvinde om 5 klasser pga. sygdom hos den dygtige kollega. Ida lyndisponerer med elevernes gruppearbejde, som heldigvis er velforberedt med videoteaser, opgaver, oplæg og koder fra kollegaens spileksempel.

Som hos så mange it-undervisere er Idas undervisningshverdag spændt til bristepunktet. At få de godt 100 elever til at programmere for første gang med koder kræver dybdefaglig ekspertise og gode arbejdsmaterialer. Men i lige så høj grad kræver det didaktiske og pædagogiske kompetencer: Planlægge og (om)disponere tid, forklare processer, skabe progression, opfange og løse problemer, inddrage aspekter fra andre fag, kvalitetstjekke og give tilbagemeldinger, uddelegere ansvar, få de unge til at hjælpe hinanden, og meget mere.

Underviserne i crossingIT har udvekslet løbende med hinanden i projektet. De har udviklet idéer og delt deres worked examples. Men indtil videre har der ikke været tid og rammer til at evaluere erfaringerne og metoderne i dybden. Det er der nu kommet en løsning på.

Bevilling fra Teknologipagten

I december 2018 kunne projektet modtage den glædelige nyhed om bevilling til en supplerende kvalitativ evaluering, i tillæg til den eksterne kvantitative effektmåling, som foretages i rammerne af regionsbevillingen.

Dybdeevalueringen vil blive foretaget i løbet af foråret 2019 og omhandle dels undervisernes egne læringserfaringer, dels en forskningsvalidering af de metoder, som er blevet brugt i projektet. Syddansk Universitet vil forstå evalueringen, og konklusionerne vil blive præsenteret på projektets formidlingsevent d. 24. april 2019 i Tønder.

Projektejer, uddannelseschef Palle Guldbrandsen:

Teknologipagtens bevilling løfter den samlede evaluering for det regionale projekt CrossingIT, fordi den ekstra evaluering bidrager med flere kvalitative aspekter og går i dybden med såvel undervisernes læring, erfaringer som produkternes karakter og kvalitet. Den omfattende evaluering sikrer den videre forankring af projektets resultater. Det gælder både i forhold til de direkte involverede partnere og udbredelsen til uddannelsesinstitutioner i hele landet.

post

Lærer-lærer dialog skaber succes

29. sept. 2018: Efterårssæsonen i crossingIT er igen spækket med nye tiltag. Indtil de nye resultater kommer “på pointtavlen”, giver vi indsigt i flere gennemførte og evaluerede undervisningsforløb. Se her for detaljer og samlet oversigt over forløb.

 • Haderslev HHX og ´10. ved Kløften´ har i fællesskab gennemført et succesrigt forløb for 40 10. klasses elever. Nøglen er god dialog og grundig forberedelse lærerne imellem og på tværs af folkeskole og HHX. Man samarbejdede om at øge matematikforståelsen hos de unge ved at lade de unge afprøve grundlæggende programmeringsprincipper i praksis. Underviserne fra Kløften bidrog med værdifuldt input ang. sværhedsgrad, pædagogiske udfordringer og emnevalg.
  HHX underviserne benyttede micro:bits for at matche matematikkens kernestof. De unge fik fx arbejdet med en funktionsmaskine, der kan udregne f(x) for en given x værdi (lineære funktioner), et program der kan slå en terning og en rumfangsberegner.
  Matematik blev pludselig rigtig sjov (!), “når man skal arbejde med flere forskellige teknologier” (elevevaluering).
 • Campus Vejle har sammen med Vinding og Mølholm Skole gennemført et valgfag for 30 udskolingselever over et halvt år. I forløbet “21st century skills” skulle de unge opnå skaberkompetencer ved at arbejde med programmering, 3D-print, laser-skæring og vinyl-skæring.
  Den projekt- og problemorienterede undervisning omhandlede Digital Dannelse, hvor eleverne producerede videoer om sociale mediers påvirkning af unge.  Eleverne lærte desuden at programmere robotter (Ozo-bots, Lego Mindstorms og droner), programmere spil (SCRATCH) samt at programmere Arduino og Makey Makey. Især den legende og praktiske tilgang i forløbet havde eleverne været glade for (elevevaluering).
  Også her arbejdede lærerne tæt sammen på tværs af skoletyperne. Et fælles princip blev fx at tage én ting ad gangen og ikke gabe over for meget (lærerevaluering).
post

crossingIT optaget i Teknologipagten!

crossingIT som et af 57 gode projekter

4. sept. 2018:  crossingIT stiller sig bredt til rådighed for videndeling og søger netværkssamarbejde.

Vi er glade for, at vores projekt er optaget i Teknologipagten og i godt selskab med en lang række projekter, der alle sammen forsøger at fremme STEM kompetencer i Danmark: Science, Technology, Engineering og Mathematics.

I crossingIT satser vi i denne kontekst hårdt på it-teknologi, og helt konkret: programmering og kodning.