post

Tønder

Udover de fælles mål i crossingIT, har Det Blå Gymnasium Tønder følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af projektet:

a) Gymnasiet har behov for et tættere samspil med folkeskolerne. Man oplever dels, at de unge stadig ikke kender de muligheder, som et merkantilt gymnasium giver. Derudover har man brug for at kende de unges forudsætninger og præferencer for læring for at kunne lette starten på HHX.

b) Som følge af gymnasiereformen, skal der udvikles nye undervisningsforløb. crossingIT vil kvalificere udviklingsprocesserne i al almindelighed, bl.a. med didaktiske overvejelser og læringsmålsprogression fra folkeskolen.

c) Tønder som udkantsområde har særlig brug for at kunne tiltrække og holde på it-eksperter. Et stærkt netværk mellem it-undervisere på regionsniveau skal også styrke potentiel rekruttering og faglig udveksling til dette formål.

d) Det Blå Gymnasium Tønder befinder sig i en organisationsudvikling. crossingIT skubber til behovet for se på digitalisering af organisationen og i uddannelserne i denne sammenhæng.

Digitaliseringsstrategi

Maj 2017: Undervisere diskuterer sammen med det tekniske og administrative personale mulige indsatsområder for skolens digitaliseringsstrategi

crossingIT bidrager med inspiration i skolens proces for at udarbejde en digitaliseringsstrategi. Digitaliseringen vil påvirke hele organisationen og skolens samspil med samarbejdspartnerne.

Processen er påbegyndt i forskellige arbejdsgrupper, med særligt fokus på behov for kompetenceudvikling hos alle personalegrupper.

post

Varde

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er en skole i fremgang med et stærkt læringsmiljø. Skolen opererer bevidst med en flad organisatorisk struktur, hvor man værdsætter respekt for hinandens fagligheder i personalegruppen og høj fokus på undervisernes formidlingsevner. Det gør skolen attraktiv for de unge.

Udover de fælles mål i crossingIT, har Det Blå Gymnasium Varde følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af crossingIT:

a) It på HHX skal opleves som sjov, spændende og attraktiv. Man vil afmystificere fordomme om it som “nørded”.
b) Undervisernes it-kompetencer skal styrkes, især også hos de almene og merkantilt faglige undervisere
c) Man vil tiltrække nye elevtyper.
d) Man vil opfange det lokale behov for it-baseret arbejdskraft, idet på fremtidens arbejdsmarked skal medarbejdere i alle erhverv kunne programmere, hhv. forholde sig vidende og kompetent til programmering.

post

Vejle

Udover de fælles mål i crossingIT, har Campus Vejle følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af crossingIT:

a) Campus Vejle arbejder i rammerne af en konsekvent digitaliseringsstrategi*. Det indebærer konstant videreudvikling og optimering af igangværende aktiviteter. Partnerne fra crossingIT som ´critical friends´og undersøgelsesresultaterne er med til at kvalificere den videre udvikling.

b) Konkret ønsker Campus Vejle at udvide sit udbud af valgfag til folkeskolen, nu også med programmering.

c) Udforske brugen af det nye it- og mediehus.

d) Som alle partnere i crossingIT, har også Campus Vejle brug for at skolens it-undervisere har faglige sparringspartnere i andre skolers it-undervisere.

*Campus Vejles digitaliseringsstrategi

Arbejdet med en strategi for digitalisering blev iværksat af resultater fra en forundersøgelse i erhvervslivet og på de videregående uddannelser, foretaget i 2015. Her råbte man på “the 21st century´s skills” og digitalisering  (→ lyt til Ruben Krog, uddannelseschef).

Forundersøgelsens resultater blev omsat til en stærk vision (→ lyt til Bruno Lindskjold, rektor). Alle skolens medarbejdere blev involveret i konkretisering af visionen (→ lyt til Bruno Lindskjold, rektor).

Skolen investerede i et eget it- og mediehus. Computational Thinking er den gennemgående tænkning i al undervisning her og alle fag (→ lyt til Ruben Krog, uddannelseschef).

Den nye måde at undervise på, gavner også skolens samarbejdspartnere – virksomhederne (→ lyt til Ruben Krog, uddannelseschef).

Alt i alt har udviklingen gavnet skolen også økonomisk, da man har kunnet omlægge besparelser til øget aktivitet (→ lyt til Ruben Krog, uddannelseschef). Rektoren skønner væksten til 25 %! (→ lyt til Bruno Lindskjold).

Den ubetingede forudsætning for at digitalisering kan lykkes, er at ledelsen går forrest, investerer og viser engagement  (→ lyt til rektor Bruno Lindskjold).

Campus Vejles værdier lyser op, når skolen afholder programmeringskurser for unge i fritiden og i rammerne af Coding Pirates

 

post

Sønderborg

Udover de fælles mål i crossingIT, har Det Blå Gymnasium i Sønderborg følgende lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af projektet:

  1.  Det Blå Gymnasium ønsker at fastholde og udbygge samarbejdet med folkeskoler, videregående uddannelser og erhvervslivet i Sønderborg-området. Dette sker såvel via lokale samarbejder, Advisory Board, House of Science samt diverse projekter.
  2. Som følge af gymnasiereformen, skal der udvikles nye undervisningsforløb. crossingIT vil kvalificere udviklingsprocesserne i al almindelighed, bl.a. med didaktiske overvejelser og læringsmålsprogression fra folkeskolen.
  3. Sønderborg har også brug for at kunne tiltrække og holde på it-eksperter. Et stærkt netværk mellem it-undervisere på regionsniveau skal også styrke potentiel rekruttering og faglig udveksling til dette formål.
  4. Det Blå Gymnasium, som er en del af Business College Syd, arbejder på en digitaliseringsstrategi, som skal implementeres og driftes i organisationen.