Kompetencer undervisere

Informationsteknologierne udvikler sig i rasende tempo. Tilsvarende må gymnasieundervisere og folkeskolelærere løbende ajourføre deres viden, færdigheder og kompetencer. Det gælder især it-underviserne.

Men det gælder også undervisere i fx sprogfag, innovation, naturvidenskabelige fag, økonomi og marketing. Tværfaglig undervisning skal kunne fremme inddragelse af it. Kodning / programmering er ved at blive “den nye literacy”. Dermed skal alle undervisere være forberedte på at kunne tage imod den nye generation unge, der kommer med denne literacy.

Teknologiske færdigheder alene er ikke nok. Underviserne skal kunne omsætte den nye viden pædagogisk og didaktisk til undervisning. Overordnede modeller og metoder findes, men den daglige omsætning kræver ofte rum til udvikling og dialog med andre undervisere.

Endelig får digital dannelse en stigende betydning, for børn, unge og professionelle – allerede i uddannelserne. Skolerne må udfolde, formidle og omsætte digital dannelse i den daglige skolehverdag.

Sammenlagt er der behov for kompetenceudvikling:

  • I programmering hos it-undervisere
  • I kodning/programmering hos øvrige undervisere
  • I pædagogisk og didaktisk omsætning
  • Hos alle: digital dannelse og teknologisk inspiration for anvendelse af de nyeste teknologier i praksis/erhvervslivet

I crossingIT indgik uformel kompetenceudvikling i de halvårlige netværksmøder såvel som i workshops imellem netværksmøderne. Kompetenceudvikling foregik i form af:

  • systematisk udveksling om planlagte og gennemførte undervisningsforløb
  • gensidig introduktion i anvendelse af teknologier, fx micro:bits og droner
  • praksisbaserede teknologioplæg fra eksterne eksperter, heriblandt it-virksomheder, konsulenter fra velfærdssektoren hhv. finansielle systemer, politikere og eksperter inden for digital dannelse
  • efteruddannelse via egen skole, såsom pædagogikum, it-studier og workshops på universiteter

De nye faglige mindstekrav til it-undervisere (UVM, 2018) satte spot på it-undervisernes kompetencer, men gav også anledning til konkrete lokale forhindringer (jf. fokusgruppeinterviews med undervisere og ledere, feb. 2019).