I undervisningen

Klassisk foregår undervisningen på HTX / HHX / EUX i timerne på erhvervsgymnasierne. I crossingIT indgår desuden forsøg sammen med virksomheder, kulturinstitutioner og/eller frivilligorganisationer. Programmering vil indgå i følgende fag:

  • Informatik
  • Kom-it (HTX)
  • Programmering (HTX)

Afhængigt af lokale forhold og præferencer, vil (elementer af) programmering blive tværfagligt inddraget i merkantile fag, sprogfag, samfundsfag, innovation hhv. matematik.

Didaktik

Didaktisk vil forløbene tage udgangspunkt i metoden for Stepwise Improvement for it-produktioner.

Stepwise Improvement, UVM Vejledninger til it-fag på HHX/HTX/EUX

Ved de fleste produktioner kan selve processen med fordel brydes ned i enkeltelementer:

I starten med en høj grad af lærerstyrede elevarbejder med gennemprøvede eksempler og vejledninger. Dernæst skal eleverne gradvist kunne overtage processen med eget projekt:

  • dels gennem forbedring og løsning af konkrete delopgaver i deres projekt, med basis i de gennemprøvede eksempler
  • dels gennem arbejdet med at udvide kravspecifikationerne til enkeltelementer (udvide) og til den færdige produktion (omstrukturering)

Ved tværfaglige forløb indgår projektfaser, som giver mulighed for naturligt at indlægge forløbene. Her bør eleverne videst muligt selv få ansvar. Eleverne skal deltage i planlægning af faserne og selv have ansvar for udførelse af planen.

Undervisningsforløb på HTX / HHX / EUX

Alle forløb er forsøgt at beskrive ud fra samme skabelon.

Se samtlige gymnasieforløb, der er udviklet i crossingIT.

Elev-til-elev

I crossingIT vil der også blive undervist i programmering fra gymnasieelev til folkeskoleelev.

Undervisningen vil foregå  med folkeskoleklasser i udskolingen: 7.-9. kl. og 10. kl., med hovedvægt på 8. kl. Se forløb her.