Co-creation

Det er også i virksomhedernes interesse, at gymnasieelever får en realistisk opfattelse af alt det, programmering kan betyde i praksis, og hvilke opgaver forskellige medarbejderprofiler har.

Samtidigt motiveres de unge af at kende formålet med deres læringsmål i praksis. Især hvis it-branchen ønsker at tiltrække flere piger, skal der satses på en praksisrettet formidling. Se anbefalinger fra projektet <xx-it> (Ligestillingsministeriet, 2012-2014).

Mindfactory by ECCO i Tønder stiller faciliteter og rammer til rådighed for ungdoms-uddannelser og for fritidsklubber som Coding Pirates.

 

 

 

 

Download brochure om co-creation mellem it-virksomheder og HTX (2013).

Co-creation betyder at være sammen om at skabe værdi for både virksomheden og erhvervsgymnasiet. Det forudsætter en systematisk dialog.

I crossingIT vil virksomheder bidrage til, at underviserne kan designe praksisnære undervisningsforløb på HHX / HTX / EUX.

Eksempler på virksomhedsbidrag

  • Faglige inspirationsbesøg i virksomheden, med fx demonstration af programmeringens betydning for produkter/serviceydelser
  • Fagligt relevante og meningsgivende opgaver til erhvervsgymnasierne
  • Feedback på elevløsninger af virksomhedsopgaver
  • Oplæg på skolen om branchens behov for avancerede it-kompetencer
  • Stille it-relevante produkter fra virksomheden til rådighed for inddragelse i undervisningen

Til inspiration

crossingIT vil udvikle en operationel dialogmodel for co-creation mellem it-virksomheder og HHX / HTX / EUX. Nedenfor dialogmodel, mhp. udvikling af “pigevenlig” it-undervisning på HTX.

“What´s in”, 2013
Lamscheck-Nielsen, med inspiration af Spanget-Olesen