Undersøgelse

IT branchen er en vækstbranche. Tallene fra 1. kvartal 2016 viser, at der er blevet ansat mere end 3.000 It-fuldtidsbeskæftigede i Danmark på ét år, særligt blandt medarbejdere inden for softwareudvikling og informationstjenester. Lønningerne er steget med 2,9 % i løbet af et år.

crossingIT vil bidrage til fremme af digitaliseringen i Region Syddanmark. Idet brancherne ikke vil kunne følge med uden it-specialister, hhv. medarbejdere med avancerede it-kompetencer, skal hele ”fødekæden” fra grundskolen til videregående it-uddannelser styrkes. Til dette formål har crossingIT brug for at kende virksomhedernes behov og kapaciteter.

Undersøgelse

Der er derfor gennemført en undersøgelse i 12 syddanske byer. Lokalt er der blevet afdækket:

  • Hvad betyder digitalisering?
  • Hvordan bruges avanceret it i produktion, handel, service, administration og kommunikation?
  • Hvor og hvordan gør it en forskel?
  • Hvad kræves af medarbejdere, og er virksomhederne parate til at tage imod unge med de nye kompetencer?
  • Hvilke ønsker har virksomhederne til uddannelserne?

Undersøgelsen er gennemført i løbet af forår 2017.

Download sammendrag af hovedpointerne: “Programmering i uddannelserne – NU”

Formål Undersøgelsen skal dels afdække lokale behov for programmeringskompetencer, dels få en indikation på virksomhedernes kapaciteter for at tage imod unge/medarbejdere med
Undersøgelsen refererer til nøglebegreber som computational thinking, digital dannelse og digitalisering. Som udgangspunkt tog undersøgelsen afsæt i data og forståelser fra
Billede: OKM Okholm Maskinfabrik A/S i Tønder har implementeret papirløs produktion. Virksomheden har dermed kunnet styrke kvalitetssikringen og samtidig sænket omkostningsniveauet
(coming up)
(coming up)