I undervisningen – folkeskolen

Der vil blive undervist i programmering fra gymnasieelev til folkeskoleelev. Undervisningen vil foregå  med folkeskoleklasser i udskolingen: 7.-9. kl. og 10. kl., med hovedvægt på 8. kl.

I hvilke fag

Elev-elev undervisningen vil rette sig mod kompetencemål i fysik/kemi, matematik hhv. biologi på folkeskolen.

Campus Vejle, 2017: 8. kl. elever programmerer droner i erhvervsskolens nye it-hus

Undervisningen kan foregå både på folkeskolen og på erhvervsgymnasiet, eller et helt tredje sted, fx i en virksomhed, en kulturinstitution eller en fritidsklub. Undervisningen kan falde ind under følgende konstruktioner:

  • Timer i fag på folkeskolen
  • Et valgfag
  • (Del af) brobygning
  • I emnet Uddannelse & Job
  • I rammerne af et fritidstilbud til unge, fx Coding Pirates

Læringsmålstyret undervisning

Hvordan

Ligesom den øvrige undervisning på folkeskolen, vil også elev-elev undervisningen blive tilrettelagt som læringsmålstyret.

Folkeskolelærerne vil forberede den faglige del af faget, som programmering skal indgå i. Folkeskolelærerne og gymnasieunderviserne vil være i tæt dialog med hinanden og aftale deres respektive roller og ansvarsfordeling i de enkelte forløb.

Alle erhvervsgymnasier i crossingIT har erfaringer med undervisning på folkeskoler eller folkeskoleelever på gymnasierne. De enkelte tiltag er dog mere eller mindre løsrevne, og der har indtil videre kun været sporadiske forsøg med programmering.

Tjek forløb med og på folkeskoler i crossingIT!