post

Kvalitativ evaluering i crossingIT

18. dec. 2018: Tid og rum er ophævet på Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Omkring 100 1. g´er er dybt optagede af at få deres spil gjort færdige til præsentationerne kl. 14.10. It-underviser Ida er enekvinde om 5 klasser pga. sygdom hos den dygtige kollega. Ida lyndisponerer med elevernes gruppearbejde, som heldigvis er velforberedt med videoteaser, opgaver, oplæg og koder fra kollegaens spileksempel.

Som hos så mange it-undervisere er Idas undervisningshverdag spændt til bristepunktet. At få de godt 100 elever til at programmere for første gang med koder kræver dybdefaglig ekspertise og gode arbejdsmaterialer. Men i lige så høj grad kræver det didaktiske og pædagogiske kompetencer: Planlægge og (om)disponere tid, forklare processer, skabe progression, opfange og løse problemer, inddrage aspekter fra andre fag, kvalitetstjekke og give tilbagemeldinger, uddelegere ansvar, få de unge til at hjælpe hinanden, og meget mere.

Underviserne i crossingIT har udvekslet løbende med hinanden i projektet. De har udviklet idéer og delt deres worked examples. Men indtil videre har der ikke været tid og rammer til at evaluere erfaringerne og metoderne i dybden. Det er der nu kommet en løsning på.

Bevilling fra Teknologipagten

I december 2018 kunne projektet modtage den glædelige nyhed om bevilling til en supplerende kvalitativ evaluering, i tillæg til den eksterne kvantitative effektmåling, som foretages i rammerne af regionsbevillingen.

Dybdeevalueringen vil blive foretaget i løbet af foråret 2019 og omhandle dels undervisernes egne læringserfaringer, dels en forskningsvalidering af de metoder, som er blevet brugt i projektet. Syddansk Universitet vil forstå evalueringen, og konklusionerne vil blive præsenteret på projektets formidlingsevent d. 24. april 2019 i Tønder.

Projektejer, uddannelseschef Palle Guldbrandsen:

Teknologipagtens bevilling løfter den samlede evaluering for det regionale projekt CrossingIT, fordi den ekstra evaluering bidrager med flere kvalitative aspekter og går i dybden med såvel undervisernes læring, erfaringer som produkternes karakter og kvalitet. Den omfattende evaluering sikrer den videre forankring af projektets resultater. Det gælder både i forhold til de direkte involverede partnere og udbredelsen til uddannelsesinstitutioner i hele landet.