PR

UU DANMARK, nyhedsbrev, maj 2019

“crossingIT – koder på tværs“, med henvisning til bl.a. den didaktik, som ligger bag de gennemførte undervisningsforløb.

Ugeavisen Svendborg, 5. februar 2019

 

Danske Regioner, dec. 2018

Omtale af det store forløb “Programmering af computerspil & mesterkab”, v/ HHX Svendborg, sammen med folkeskolerne Haahrs og Rantzausminde, med i alt 225 elever. i Ugeavisen Svendborg, 5. feb. 2019.

 

Omtalt i Danske Regioners uddannelsesudspil ”Fremtidssikrede ungdomsuddannelser”, s. 24-25.

Fyns Amtsavis, 5. okt. 2018

Omtale af Svendborg HTXs brobygningsforløb med Lego Mindstorm for Marstal Folkeskole, Ærø, Fyns Amtsavis, 5. okt. 2018

UU DANMARK, nyhedsbrev, december 2017

“Programmering i uddannelserne”, med henvisning til virksomhedsundersøgelsen. “I fællesskab arbejder projektet på, at de unge kan opleve en it-faglig sammenhæng i ”uddannelseskæden” og kan have perspektiverne med de nye teknologier med i deres overvejelser om en potentiel karrierevej.”

Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, SPOT, 14. juni 2017

Flere digitale projekter på erhvervsskolerne” , omhandler pilotforløbet i Tønder: “I Tønder underviser hhx- og htx-eleverne 8. klasse i kodning. Forsøget er rammesat under netværksprojektet CrossingIT.”

Pressemeddelelse crossingIT og Region Syddanmark, 24. maj 2017

“IT på kryds og tværs i Region Syddanmark”: Region Syddanmark støtter et stort anlagt undervisningsprojekt i programmering. Projektet involverer en lang række erhvervsgymnasier, folkeskoler og virksomheder i Region Syddanmark. Den 30. maj starter projektet officielt med en kick-off dag på Campus Tønder. Der kommer ca. 100 deltagere til kick-off-dagen – både politikere, virksomheds-repræsentanter, undervisere og dem det hele handler om – elever.”

UU DANMARK nyhedsbrev, maj 2017

Programmering i undervisningen: “… UU DANMARK understøtter aktivt projektets formål: Samspil mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Jo bedre lærerne forstår hinandens verdener og virkeligheder, jo bedre kan muligheder og vilkår formidles til de unge, der står foran deres uddannelsesvalg. En større sammenhæng mellem de faglige læringsmål kan være med til at åbne for forskellige karriereveje. …. Nye kompetencer og nye uddannelser, der også påvirker de unges hverdag og tænkning, vil også (ud)fordre vejledernes virke.”

Facebookgruppe It-lærer, juni 2017 og frem

crossingIT præsenterer projektets mellem- og slutresultater i Facebookgruppen It-lærer. Her formidler medlemmer af It-lærerforeningen for undervisere i it-fag på ungdomsuddannelserne
.