Netværk

I Region Syddanmark vil vi bidrage til at fremme den digitale megatrend. Hele ”fødekæden” via uddannelsessystemet tilbage fra grundskolen skal styrkes. Det forudsætter kendskab til hinanden og et samarbejde med fælles mål.

It-eksperter, græsrodsudviklere og it-undervisere færdes endnu alt for sporadisk, frem for at danne stærke netværk og miljøer på tværs af organisationer og byer. Innovationsfyrtårne blandt regionens skoler, virksomheder og netværk skal i større omfang fungere som spydspids for en bredere udvikling.