post

Ny publikation!

15. maj 2019: Projektgruppen bag crossingIT er stolt af at kunne formidle et ekstrakt fra projektets dybdeevaluering! Frisk fra trykkeriet: “Undervisning i programmering NU” (pdf).

CrossingIT har produceret 35 nye undervisningsforløb. Knap 50 gymnasieundervisere, ca. 40 folkeskolelærere og omtrent 1.400 elever har arbejdet med digitale produktioner. 34 virksomheder har leveret inspiration.

De 35 forløb rækker fra korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, over implementering af innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, til længerevarende projekter og storskala events. De fleste af forløbene har inddraget elev-elev undervisning, realiseret i mange forskellige former.

Syddansk Universitet har forestået dybdeevalueringen. De 35 nye forløb er blevet kondenseret til 8 forløbstyper, tematiseret og skitseret kort. Beskrivelserne er foretaget på baggrund af undervisningsobservationer, videointerviews af elever og lærere, undervisernes egne beskrivelser, en regional workshop samt 6 lokale fokusgruppeinterviews med underviserne og lederne.
Betragtningerne består af Lektor Gunver Majgaards didaktiske perspektiver (2019), suppleret fra projektets dataindsamling via projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen (2017-2019).

De didaktiske betragtninger er foretaget med relation til modellen ROBOdidaktik, vs. 1.4 (2019). Den forskningsbaserede model er udviklet i Region Syddanmarks projekt ROBOlæring.
Modellen understøtter planlægning, analyse og videreudvikling af undervisning med digital produktion. Læs mere om modellen.