Opsamling & nyt: velfærdsteknologier

Der er så rigeligt at samle op og konkludere på i crossingIT! Den foreløbige optælling pr. jan. 2019 lyder på 30 undervisningsforløb med programmering og digital dannelse tilsammen i de 7 kommuner. Oversigten består af en overbevisende blanding af korte intensive introduktions- eller afprøvningsforløb helt hen til voluminøse, tværfaglige forløb med eventeffekter og op til flere hundrede elever. En konservativ opsummering over de seneste 2 år viser følgende tal:

Campus Vejle, januar 2019: 8. kl. elever fremstiller video om brug af de sociale medier

 • > 500 involverede gymnasieelever
 • > 1.500 involverede  folkeskoleelever
 • ca. 25 it-gymnasieundervisere
 • ca. 35 almene gymnasieundervisere
 • ca. 70 folkeskolelærere
 • ca. 50 virksomheder og andre eksterne organisationer

En dybdeevaluering tager nu fat på undervisernes erfaringer med at tilrettelægge og gennemføre forløb, når de foregår på forskellig vis – se projektets arbejdsmodel for det. Der afholdes aktuelt 6 lokale fokusgruppeinterviews, baseret på resultater fra en fænomenologisk workshop. En forsker fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Syddansk Universit sikrer kvaliteten af undersøgelsen, følger op på resultaterne og validerer slutteligt et repræsentativt udvalg af forløbene. Resultaterne publiceres ultimo forår 2019.

Nyt input: Velfærdsteknologier

Kodning og programmering er nu relevant på stort set alle fagområder. I løbet af crossingIT har it-underviserne udvekslet løbende, delt erfaringer og metoder, samt forholdt sig til input:

 • teknologier som er velegnede til undervisningsbrug, såsom micro:bits, små droner og spilprogrammering
 • industrielle robotteknologier, såsom hos Okholm i Tønder
 • teknologier til salg og marketing, såsom beacons
 • programmering af finansielle systemer
 • sikkerhed på forskellig vis, heriblandt med TOR browseren
 • kunstigt liv, med forskerbidrag fra Syddansk Universitet
 • og i høj grad digital dannelse, bl. a. med oplæg fra Danske Erhvervsskoler

Et aktuelt oplæg fra Sønderborg Kommune har inspireret underviserne, omhandlende implementering og brug af velfærdsteknologier på plejesektoren og i psykiatrien, såsom med sælen PARO og andre “pattedyr”.