Om crossingIT

crossingIT er et netværksprojekt, med projektorganisationen bestående af et konsortium fra 7 kommuner på tværs af Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle , Haderslev og Svendborg. De lokale erhvervsgymnasier er drivkraften bag lokal netværksdannelse i hver af kommunerne .

crossingIT vil fremme viden og færdigheder i kodning og programmering hos de unge i Region Syddanmark. Folkeskolelærere og erhvervsgymnasiernes undervisere skal kunne undervise i og med programmering i deres fag og tværfagligt. crossingIT vil samtidigt udvikle/styrke læringsmålsprogression mellem skoletyperne.

Erhvervslivet og organisationer fra de unges fritidsliv vil blive involveret for at styrke det praksisnære aspekt og øge motivation hos de unge. Læs mere om formålet.