Formål & leverancer

It er en af forudsætningerne for at imødegå de store samfundsmæssige udfordringer, såsom klimaproblematikken, velfærdsniveauet og Danmarks globale konkurrencedygtighed.

crossingIT vil fremme viden og færdigheder i programmering hos de unge i Region Syddanmark. Folkeskolelærere og HHX/HTX undervisere skal kunne undervise i og med programmering i deres fag og tværfagligt. crossingIT vil samtidigt udvikle/styrke læringsmålsprogression mellem skoletyperne. For at sikre den videre udvikling skabes lokale netværk, både med erhvervslivet og organisationer fra de unges fritidsliv.

Sammenlagt vil crossingIT bidrage til lokale løft og erhvervsmæssige fremtidsperspektiver i projektkommunerne. Konceptet skal blive et best practice eksempel til inspiration for andre af regionens kommuner og i hele Danmark.
Alt i alt vil crossingIT bidrage til at regionens unge øjner de muligheder, der ligger i en naturvidenskabelig uddannelse, særligt inden for en af it-uddannelserne. Derfor vil crossingIT også styrke linjer med it-fag i nøgleroller og it i samfundsvidenskabelige fag.

Samlet formål, download oversigt.

Tilsigtede leverancer

crossingIT vil alt i alt og på tværs af projektbyerne resultere i 6 leverancer:

1) Undersøgelse

Konklusioner af behov for og anvendelse af avancerede it-kompetencer i erhvervslivet, læs mere

2) Undervisningsforløb

  • 12 forløb i folkeskolen, læs mere
  • 18 forløb på HHX/HTX, læs mere
  • 12 forløb (gymnasie-)elev – (folkeskole-)elev, læs mere
  • et samlet operationelt koncept for undervisning i programmeringsfærdigheder på tværs af uddannelsesniveauer og fag

3) Understøttende lokale miljøer

I erhvervslivet og i de unges fritidsliv, læs mere

4) Forpligtende faglige netværk i Region Syddanmark

Mellem it-undervisere på tværs af byer i regionen, læs mere

5) Formidlingsevent

Ultimo i projektet, i løbet af forår 2019, læs mere

6) Kompetenceudvikling af undervisere

Behovsafhængigt hos de lokale it-undervisere og hos almen underviserne med avancerede it-behov, læs mere