Om programmering

crossingIT arbejder med programmering. Udtrykkene programmering og kodning bliver ofte brugt i flæng, men det er ikke det samme. Kort sagt, er programmering = problemløsning + kodning.

Programmering består af en række elementer, herunder kodning. Andre elementer kan være idégenerering, design, nedbrydning af komplekst system til et mindre problem, pseudokode/flowdiagram og test af et produkt.

Kodning er indtastning af instruktioner og dermed en del af programmering.
Kun ved ganske små og overskuelige projekter vil man ofte bruge ordene i flæng.

Projektets tilgang relaterer til computational thinking. Computational thinking rækker ud over den tekniske programmering, men benytter principper herfra med henblik på at strukturere processer for problemløsning generelt.

Et andet centralt begreb i crossingIT er digital dannelse.  Digital dannelse bliver mere og mere aktuel for uddannelsesinstitutioner, i takt med at digitaliseringen udbredes i professionelle sammenhænge og vores private liv.