crossingIT – krydser undervisere, fag og organisationer

Digitale kompetencer er nøglekompetencer i det 21. århundrede. Danmark har i høj grad brug for it-specialister og medarbejdere med avancerede it-kompetencer. Programmering er kommet på de forskellige skoleskemaer i uddannelsessystemet.

Også digital dannelse står central: Børn, unge, voksne skal kunne færdes og samleve i cyberspace. Vi alle skal forholde os bevidst til de nye teknologier og deres samfundsmæssige betydning.

crossingIT (jan. 2017 – juni 2019) er blevet gennemført som et netværksprojekt på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Vi har arbejdet med programmering, hvor vi har bestræbt os på at skabe faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Vi har inddraget virksomheder, deres behov og deres viden. Det har ført til stærke lokale netværk, også med plads til de unges egne cirkler.

Resultaterne er frit tilgængelige.

Aktuelt

Juni 2018: Foråret 2018 er blevet brugt på igen at udvikle og afprøve en lang række nye forløb. Alle forløb
Digital dannelse og Digitalt selvforsvar ´Digital dannelse´ har været i medierne og på den uddannelsespolitiske dagsorden i et godt stykke
5. april, Vejle: It-, virksomhedsøkonomi- og matematikundervisere mødtes for at udvikle nye forløb på HHX og sammen med folkeskoler.
21. marts 18: App design og programmering for alle 5 klasser fra 1g, på én gang! Underviser Ida formår, at