post

“I koder” – slutevent, 24. april 19, Tønder

crossingIT nærmer sig sin afslutning. Netværksprojektet på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark har storproduceret. Nu vil vi gerne dele vores metoder og vores erfaringer med omverdenen!
Underviserne har bragt programmering i en faglig sammenhæng i uddannelseskæden fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. I de 30+ undervisningsforløb indgår også virksomheder med deres viden og cases. Det er blevet til stærke lokale netværk.
Formålet var og er stadig, at flere unge skal orientere sig mod en it-rettet scienceuddannelse. Vejen dertil fører over en øget interesse i kodning og programmering, knyttet tæt op mod Digital Dannelse og formålet med de digitale teknologier.

Program

09.30 – 10.00      Morgenkaffe & registrering

10.00 – 10.30      Check-in & overblik, auditorium Sieverding
Hvor langt er vi kommet, og hvad kan erfaringerne fra crossingIT byde på v/ Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, projektkonsulent crossingIT & Palle Guldbrandsen, uddannelseschef Det Blå Gymnasium Tønder

10.30 – 11:00      “Undervisning i koder”: En samlet didaktik & “stjerneforløb”
v/ Lektor Gunver Majgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning
Tak til Teknologipagten for supplerende støtte til en dybdeevaluering, som SDU forestår: Undervisernes erfaringer og validering af undervisningsforløbene. En publikation er på vej og forventes offentliggjort på eventen.

11.15 – 12.15      “Den store TECH revolution” om big data og udviklingen i Kina  v/ Christina Boutrup, kendt fra bogudgivelsen med samme titel (sept. 2018)

12.15 – 13.00      Frokost med tapas & boblevand på Campus

13.00 – 14.00      Undervisere og elever flasher deres koder, i to runder á 4 parallelle workshops

Runde 1)

  1. Spilprogrammering som storevent med 225+ elever på tværs i uddannelseskæden og dommervirksomheder v/ Svendborg HHX
  2. [Udgår pga. sygdom: Fra bybillede til vektorgrafik, i uddannelseskæden og med virksomhed v/ Det Blå Gymnasium Tønder; erstattes med:] “Programmering i fagene” v/ elever fra Tønder HTX, 3. g
  3. Praksisrettet matematik med micro:bits for 10. klasser og med HHX-elever v/ Det Blå Gymnasium Haderslev
  4. Droner, Lego Mindstorm & etik i brobygning for 8. klasser v/ Svendborg HTX

Runde 2)

  1. Programmering for hele udskolingen med lektionsbidder, leveret fra HHX og HTX v/ Erhvervsgymnasiet Grindsted
  2. 21st Century Skills og digitale produktioner ved hjælp af Designcirklen v/ Campus Vejle
  3. App- og spilprogrammering som blokdag for 100+ HHX elever ad gangen og virksomhedsbidrag v/ Det Blå Gymnasium Sønderborg
  4. Digital Dannelse – sociale medier, influencers, fake news v/ Campus Vejle

14.00 – 14.30      Velfortjent kaffe & kage, de næste skridt & tak for denne gang!

Tilmelding

Tilmelding via online skema senest d. 15. april 2019.

Praktisk information

Deltagelse og forplejning på arrangementet af gratis.

Adresse: Campus Tønder Handelsskole og -Gymnasium, Martin Hammerichsvej 3, Tønder

Materialer og deltagerliste, se her. Adgangskode uddeles på arrangementet.

Ved spørgsmål, kontakt gerne projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, t 2627 1005.