post

Svendborg

Udover de fælles mål i crossingIT, har Svendborg Erhvervsskole lokale fokuspunkter for egen udvikling i rammerne af crossingIT. Af ressourcegrunde udfylder Svenborg et mindre engagement i crossingIT. Men også her har HHX og HTX stærkt brug for

  • at finde faglig inspiration for it-underviserne til undervisningsforløb med programmering
  • at udvikle et lokalt samarbejde med folkeskolerne om læringsmålsprogression
  • at deltage i netværk og miljøer, hvor digitalisering står højt oppe på dagsordenen