post

Undersøgelsesdesign

Formål

Undersøgelsen skal dels afdække lokale behov for programmeringskompetencer, dels få en indikation på virksomhedernes kapaciteter for at tage imod unge/medarbejdere med nye avancerede it-kompetencer.
Undersøgelsens resultater skal skabe grundlag for at skolerne kan arbejde målrettet henimod virksomhedernes behov, hhv. promovere computational thinking over for det lokale erhvervsliv. Der skal der skabes lokal og regional opmærksomhed på crossingIT, samt afdækkes muligheder for et tættere samspil med erhvervslivet.

Afgrænsning: Undersøgelsens repræsentativitet vil være begrænset. Yderligere er der forbehold ang. undersøgelsens gyldighed over tid, idet digitalisering går så hurtigt, og konditionerne ændrer sig konstant.

Lokale målgrupper

Undersøgelsen gennemføres i de 6 projektbyer, i hver af dem med repræsentanter fra 3-5 lokale organisationer. Der kan være indbyrdes overlap imellem følgende målgrupper:

  • Erhvervsråd eller lokal brancheforening
  • 2-3 virksomheder
  • Skolens bestyrelsesmedlemmer, A og B side
  • Kommunens digitaliseringsansvarlige

Verificering af de lokale resultater vil foregå lokalt i skolernes kursuscentre og/eller uddannelseschefer.

Metoder og indhold

Undersøgelsen bygger på data og rammeforståelser fra følgende aktuelle rapporter, Danmarks Vækstråd:

Der foretages lokalt 3-5 kvalitative interviews med →et struktureret spørgeskema.

Analayse

Analysen foretages ud fra:

  • Principper for ´computational thinking´ og ´digital dannelse´, forståelser af ´programmering´ og begreberne ´avancerede It-kompetencer´, hhv. ´specialistkompetencer´
  • Sammenhold med landsgennemsnittet, evt. modelkommuner i landet
  • Erhvervsstrukturel model

Udviklingen skal hovedsageligt vurderes på projektbyernes egne præmisser. Dog vil der også være komparative elementer i analysen. Potentialet for synergieffekter projektbyerne imellem skal kortlægges, med henblik på at styrke forhold i Region Syddanmark. crossingIT´s projektledergruppe vil konkludere, på baggrund af de samlede resultater.

Verificering foretages i regionsdækkende organ.