post

“Vi krydser videre!”

crossingIT har afholdt sin afsluttende workshop for projektets centrale it-undervisere. Her gennemgik lektor Gunver Majgaard et koncentrat af projektets undervisningsforløb, med reference til den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik 1.4. Underviserne responderede ud fra deres erfaringer og verificerede alt i alt forskerens konklusioner.

Projektet står foran sin afslutning, evalueringerne er på trapperne, og ringen er sluttet. Trods det er alle undervisere er enige om, at netværket skal fortsætte. Det er i høj grad gennem udvekslingen, at man har fået kvalificeret idéer og fået inspiration til at videreudvikle nye forløb.

Projektledelsen er glad for at have kunnet videregive et fint tilbud fra den landsdækkende it-lærer forening om at inkludere et sydjysk, hhv. et fynsk it-undervisernetværk ind i egne rammer.

Også andre interesserede fra Sydjylland hhv. Fyn er velkomne til at henvende sig. Kontakt it-lærerforeningen for yderligere information.